Παλαιά και Νέα Δημοκρατία.

Δημοκρατία .! Μια  πολυπαθής  λέξη  μέσα στους αιώνες .Τόσο πολυπαθής  όσο το πλήθος  των επιθετικών προσδιορισμών  ,που την συνοδεύουν. Ένα ζεύγος  τέτοιο είναι και το ΠΑΛΙΑ-ΝΕΑ  , ένα εννοιολογικό  δίπολο με σκοπό την ανίχνευση  της » εξέλιξης »  και  τον »εκσυγχρονισμό» ΄της .. Δημοκρατίας.!     Τι  σημαίνει  το επίθετο  ΝΕΟΣ-Α-ΟΝ ;  Μυκηνα’ι’κός  τύπος  { ne-wo }.                                                              [Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – » ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ » ]

 

ΝέF-ος =νέος.                                                                                                                                   [ΔΩΡΙΚΟΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – » ΤΟ ΔΙΓΑΜΜΑ  F »].

 

ΝέFος   από το  Νεβρός.                                                                                                    [Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ -» ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ » ]

 

Νέος=Νειός.                                                                                                                                  [LIDDELL-SCOTT – »ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΗΣ »]

 

Νέος  =  άπειρος.                                                                                                                                 [ΑΝΝΑ  TZΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ  ]

 

 

 

Νέος = προπετής.                                                                                                                                          [ ΗΣΥΧΙΟΣ  ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ  – » ΛΕΞΙΚΟΝ» ].

 

Β. Τι  σημαίνει το επίθετο  ΠΑΛΑΙΟΣ-Α-ΟΝ ;                                                                                Μυκηνα’ι’κος  τύπος   { pa-ra-jo } .                                                                       [Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – » ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ » ].

 

Παλαι-Fός=παλαιός.                                                                                                               [ΔΩΡΙΚΟΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – » ΤΟ ΔΙΓΑΜΜΑ  F »].

 

Παλαιός [πάλαι ]=παλιός ,γέρων.                                                                                   [Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ- » ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ »].

 

Παλαιόν= το σαθρόν.                                                                                                                                   [ΗΣΥΧΙΟΣ  ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – » ΛΕΞΙΚΟΝ »] .

 

Παλαιός = ο γηραιός .                                                                                                                     [ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ- » ΛΕΞΙΚΟΝ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΗΣ »]

 

Παλαιός =ο παλαίων  με τα κύματα, ο παληός  ,ο έμπειρος [ =εν +πείρα  δλδ.προσπάθεια }         [ΑΝΝΑ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ –  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ » ]. 

 

Η  Δημοκρατία  όμως  μπορεί να είναι ΝΕΑ { νεαρά ,νεογνό, άπειρη και αμούστακη } ;  Η δημοκρατία μπορεί να είναι ΠΑΛΑΙΑ {  παλιά ,γραία , έμπειρη } ;                              Η  Δημοκρατία απευθύνεται  μόνον σε ΝΕΟΥΣ  και  ΠΑΛΑΙΟΥΣ ;  Οι μεσήλικες  δεν συμμετέχουν ;  Μα, τι τέλος πάντων  είναι αυτή η Δημοκρατία;                                               Γ. Τι  είναι  η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ;                                                                                                       Η  δημοκρατία θέλγει ως λέξη. Μιλάμε και γράφουμε για τα καλά της δημοκρατίας , για δημοκρατικούς θεσμούς ,για δημοκράτες ανθρώπους ,για δημοκρατία στους διαλόγους μας  ,στην Τέχνη, στο σχολείο κτλ. Το  Νέο ‘Χρηστικό΄ Λεξικό  της  Νεοελληνικής , όχι μόνο δεν αποσαφηνίζει  -όπως θα περίμενε  ο αναγνώστης-αλλά συσκοτίζει τα πράγματα.                                                                                                                            [»  ΧΡΗΣΤΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ  ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ».]

 

»Αρχή σοφίας  η  των  ονομάτων  επίσκεψις »-ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ.                                                 Ετυμολογικά : Δημοκρατία= δήμος +κράτος.   [Προσοχή ! δημός=λίπος]                          ΔΗΜΟΣ. 1.ή  εκ του Δέω ,Δένω ,δέμας [=σώμα]   2.ή εκ του Δαμάω [δλδ οι δαμασμένοι]  [Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ – » ΟΜΗΡΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ »].

 

ΚΡΑΤΟΣ  ή  ΚΑΡΤΟΣ   =το αγαθόν στον υπερθετικό βαθμό .!    Πρέπει  να είσαι κρατύς  ,κρατερός /καρτερός ,εγκρατής όχι ακρατής  για να επικρατείς  ως αυτοκράτωρ .   Κράτος ,η δύναμη , η ισχύς .                                                                                           [ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ – » ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ »] .  

 

Η Δημοκρατία  δεν είναι μόνον μορφή πολιτεύματος .Αρχικά  ήταν τρόπος  ζωής .  Ποια είναι η βασική διαφορά του ,από τ’άλλα  πολιτεύματα ;  Η  ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ..!  [ΟΜΗΡΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ  ραψ.κ’,206.]  { Κ.ΔΟΥΚΑΣ  απόδοσις,σχόλια }.

 

[ΔΙΟΓΕΝΗΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΣ – » ΒΙΟΙ  ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ »]  { Ο Εμπεδοκλής  σε συμπόσιο }

 

[ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΙ  Β’ , ΚΕΦ.37 ]-{ Επιτάφιος  του Περικλέους } 

 

Δημοκρατία  ,λέει  ο Θουκυδίδης, ονομάζεται  γιατί την εξουσία  έχουν οι πολλοί  {δημοκρατία }  , όχι οι ολίγοι {  ολιγαρχία } και υπάρχει Ισονομία .                                     Πόσα είναι τα  είδη  των Πολιτευμάτων [ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ]  ;                                                         Εξι τα πολιτεύματα [6]. Τρία ΟΡΘΑ  και τρία  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ .                                        Τα [3] ορθά πολιτεύματα  { ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ } έχουν στόχο το κοινό συμφέρον.Τα [3] ημαρτημένα [εκτροπές, παρεκβάσεις των ορθών ] έχουν στόχο το δικό τους συμφέρον.                                                                                                                                                         ΤΑ   [6 ]  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ .img326[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Πολιτικά»  Γ’ ],{1279 a }

 

                      [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ‘ Πολιτικά’  Γ’],{1279 b,20 }.                                                     

 

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ  » ], {1279 a ,25 }

 

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ’ ],{ 1281 a,40 }.                                                                         Ο πυρήνας  της  Αθηνα’ι’κής  Δημοκρατίας : ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ  ΝΑ  ΚΥΡΙΑΡΧΗ  ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ  {πολιτικώς} ΠΑΡΑ  ΟΙ  ΟΛΙΓΟΙ  ΑΡΙΣΤΟΙ .

 

Η δημοκρατία  είναι όπως  το .. πάρτι ‘ρεφενέ’ { συμφορητά  δείπνα } και   το…σύμμεικτο  ψωμί !                                                                                                                  

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ’ ].{1281 b } »

 

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ ‘],{ 1281 ,b}

 

Ο  Αριστοτέλης  είναι δημοκρατικός.Το » είναι προτιμότερον  να κυριαρχή  το πλήθος*  παρά  οι ολίγοι  άριστοι» είναι  η Αριστοτελική κατάφαση της Δημοκρατίας.  [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Ηθικά Νικομάχεια»]  τομ.Γ’  [1160a].                             Από  τα ΟΡΘΑ το βέλτιστο  είναι  η  Βασιλεία  και το χείριστο  είναι η Τιμοκρατία.

 

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – »Ηθικά Νικομάχεια»],[1160,b].                                                                      Από τα  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ το βέλτιστο  είναι η  Δημοκρατία  και  το χείριστο  η Τυραννίς . 

 

Η  Δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ΟΡΘΟ  πολίτευμα Είναι  ΕΚΤΡΟΠΗ . Αλλά  η εκτροπή αυτή είναι  μικρότερη  σε σχέση με την Πολιτεία [ το ορθόν πολίτευμα ].         [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-» Ρητορική  Τέχνη »]. [1365 b].                                                                    Πώς  διανέμονται  τα αξιώματα στην Δημοκρατία ; ΜΕ  ΚΛΗΡΟ .                                      

 

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ».]                                                        Δημοκρατία = κλήρος .

 

ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΑ  ΔΕΝ  ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΨΗΦΟ                            ΑΛΛΑ  ΜΕ  Κ Λ Η Ρ Ο .!img309 Η Δημοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευμα. Ούτε  υπάρχει  ούτε  θα υπάρξει  τέλειο πολίτευμα. Απλώς γιατί  δεν υπάρχουν ιδανικοί άνθρωποι  για την ιδανική Πολιτεία  του Πλάτωνος. Ο  άνθρωπος  είναι ατελής  εκ φύσεως. Αυτό δεν σημαίνει ,ότι  όλα τα ‘ατελή’ πολιτεύματα είναι ίδια .Από τα Ορθά  το βέλτιστο  είναι η Βασιλεία. Η Βασιλεία όμως όταν εκτραπεί μεταμορφώνεται  στο  χείριστο  [Τυραννία]. Το μόνο [ ημαρτημένο ] πολίτευμα με την μικρότερη εκτροπή από το  Ορθό  είναι η Δημοκρατία.   Ποιος  είναι ο σκοπός της  Δημοκρατίας ;                               [ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Ρητορική Τέχνη »], [ 1365 b].

 

Ο  Φιλελεύθερος πολίτης  στην Πολιτεία δεν έχει καμμία  σχέση  με το οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα  αλλά με την Δημοκρατία  δηλαδή  με το πολίτευμα.                   [Παν. ΚΎΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ».σε.216 ]

 

[ΑΙΣΧΙΝΗΣ -»Κατά  Τιμάρχου »], [4]                                                                                           Από τι  κινδυνεύουν  οι Δημοκρατίες;   

 

Η Δημοκρατία  χωρίζεται  σε [4]  είδη .Απ’αυτά  το τελευταίο  ,όπως αναφέρονται στο βιβλίο του Αριστοτέλη [Πολιτικά΄] είναι το χείριστο καθ’όσον σ’αυτό κυριαρχεί το πλήθος και όχι  ο Νόμος.Όπου όμως  δεν κυριαρχούν οι Νόμοι ,εκεί αναφύονται  δημαγωγοί  και λαοπλάνοι .Ο   Δήμος στην περίπτωση  αυτή  μεταμορφώνεται σε Μονάρχη  δεσποτικό που αγαπά τους κόλακες .  Αυτές τις παθογένειες  προσπαθεί  να αποφύγει ο  νομοθέτης  με τους νομοταγείς πολίτες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΡΙΖΟΣ  ΡΑΓΚΑΒΗΣ –                                                                                                  » Τα κυριώτερα  πολιτεύματα  της  Αρχαίας Ελλάδος » .

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΊ΄ΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.img306 [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ]

 

 

Η  ΑΡΧΗ   ΤΗΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ :                                                                                               a] .ΚΛΗΡΩΤΕΣ    β].ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΕΣ  γ].ΑΙΡΕΤΕΣ.

΄[ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  – » ΑΡΧΑΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ ‘].img367img346 [ΕΛΛΑΔΑ – »Ο  ΧΡΥΣΟΥΣ  ΑΙΩΝ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ»,  {5ος αι.π.χ } .

 

Όλες  και όλοι  έχετε  ακούσει  ή διαβάσει για τον ‘Χρυσό  αιώνα ‘ του Περικλή.                   Αυτά ,  που δεν  σας λένε   { είτε  λόγω  αγνοίας  είτε  λόγω συμφερόντων } είναι το πώς λειτουργούσε το ρηξικέλευθο πολίτευμα της Δημοκρατίας. img370 Η  Δημοκρατία  είναι  το πολίτευμα  του  πλήθους .*  Οι πολλοί  κυριαρχούν  και  ασκούν  εξουσία  με σκοπό  την ελευθερία των πολιτών. img371Η  Δημοκρατία έχει  και  κρατεί  με Νόμους.  Πολιτεία   άλλωστε  χωρίς  Νόμους  δεν υφίσταται .img372Το  Σύνταγμα υπερέχει απ’ όλα  τα ψηφίσματα , κοινοβουλευτικά  ή  δημοψηφίσματα  .img373 »Η  Βουλή  θέσπισε και  ο Δήμος  επεκύρωσε  τα ακόλουθα…» !  Σήμερα  αυτό γίνεται ;  Βουλή  έχουμε .Εκκλησία  του Δήμου  έχουμε ;  Όχι ! Έχουμε  δηλαδή  μια ‘ανάπηρη’ ακρωτηριασμένη  Δημοκρατία; Η απάντηση είναι προφανής. Έχουμε  μια Βουλή  των Ολίγων [300] ,όπου  οι ίδιοι  αγορεύουν, οι ίδιοι  ψηφίζουν και εμείς  παρακολουθούμε παθητικά. Αυτό ,που λέει  ο  λαός .’Γιάννης  κερνάει, Γιάννης  πίνει’. Δημοκρατία  χωρίς  εκκλησία του Δήμου ,τυρόπιττα  χωρίς τυρί.img374 Δημοκρατία  προυποθέτει  ΙΣΟΤΗΤΑ και ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ.                                                               Αυτό επιτυγχάνεται  με την  διαδοχική άσκηση της εξουσίας { δλδ  όχι στο μπαστάκωμα  4-5 χρόνια } .Συγκεκριμένα  με ΚΛΗΡΟ  και για ορισμένο χρονικό διάστημα τότε{36ημ.}img305   bandicam 2016-05-22 18-46-06-570 [ΦΩΤΙΟΣ – » ΛΕΞΕΩΝ  ΣΥΝΑΓΩΓΗ »]

 

  Η  Δημοκρατία  προυποθέτει   την ισότητα  των  πολιτών .Εάν οι πολίτες  είναι ΙΣΟΙ τότε εφαρμόζεται  η  ΚΛΗΡΩΣΗ δια  της  ΚΛΗΡΩΤΙΔΟΣ. 

 

Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .

 

Η Δημοκρατία  δεν έχει  επαγγελματίες  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΕΣ  -ΙΕΡΕΙΣ [Ιερουργούς].Γιατί  δεν είναι  πολίτευμα  αντιπροσώπων αλλά  προσώπων . Έχει  ανάγκη την  προσωπική συμμετοχή  όλων των πολιτών. Όλοι  οι  πολίτες  »μετέχειν   Αιδούς  και Δίκης  » συνεπώς   μπορούν να λάβουν αξιώματα. Δεν  υπάρχει  περιορισμός  υψηλής  μόρφωσης  ή  εξειδίκευσης   ή  περιουσίας [μεγάλης]   ή ομορφιάς .    Μόνον »ΑΙΔΩ  ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΗΝ ».

 

[ΠΛΑΤΩΝ -» Πολιτικός »], {303,c-d}                                                                                      » Είναι  πολύ δύσκολο [παγχάλεπον] να  διακρίνουμε τους πραγματικούς  πολιτικούς  από τους δημαγωγούς ,λαοπλάνους  σοφιστές [γητευτές ] μα και ΑΝΑΓΚΑΙΟ. »

 

 

Ποια είναι η αληθινή  Δημοκρατία και ποια η’ μεταμφιεσμένη’ ;                                                 »ΑΔΩΝΙΣ  και  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ [1/3] »..https://youtu.be/OYTj2kdnAPs?t=2 ,ΑΔΩΝΙΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ [2/3]  ,ADONIS & GREGORIUS { 3 /3 }  ΑΔΩΝΙΣ&ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ              Τα  ψέματα  που συχνά ακούμε  ή  διαβάζουμε για την Δημοκρατία.                                         1.»Η  Δημοκρατία του Περικλή  ήταν στην αρχαιότητα. Άρα  πρέπει να την  εκσυγχρονίσουμε ».  Η  Κλασσική Ελλάδα  είναι πάνω από τον χρόνο. Γι’ αυτό  άλλωστε ονομάζεται Κλασσική. Αλλά και  έτσι να  είναι  ,η ειδοποιός διαφορά της Δημοκρατίας από τ’ άλλα πολιτεύματα  είναι ο  ΚΛΗΡΟΣ ,ο ΛΑΧΝΟΣ .**Η κληρωτίδα  είναι η μαμή  της  Δημοκρατίας. Εάν ονομάζεται λοιπόν »Νέα  δημοκρατία» πρέπει να εφαρμόζεται ο ΚΛΗΡΟΣ όπως και στην » Παλιά δημοκρατία». Αλλιώς  είναι  διαφορετικό πολίτευμα.        2.»Η  Δημοκρατία η αρχαία ήταν ΑΜΕΣΗ .Η σημερινή  είναι ΕΜΜΕΣΗ .» !    Δημοκρατία είναι  ΜΟΝΟΝ η  ΑΜΕΣΗ.  Δημοκρατία με αντιπροσώπους ΔΕΝ υφίσταται .  Η  Δημοκρατία  έχει προσωπική συμμετοχή στην άσκηση  της εξουσίας» δια κλήρου».Γι’ αυτό και οι βουλευτές ονομάζονται » κυαμευτοί ».***                                        Δημοκρατία με »καπέλα» [ Προεδρική   ή  μη- Βασιλευομένη ή μη- αστική ![ δηλαδή υπάρχει και η Κωμική ,εκ της  κώμης ;] σοσιαλιστική, καπιταλιστική ,Λα’ι’κή {;] πλουραλιστική{;},συμμετοχική {;} κτλ ] είναι  ψευδαίσθηση   και  σοφιστεία  .                       3.» Η  Δημοκρατία  δεν  είναι  εφικτή  στις  μέρες  μας  γιατί ο πληθυσμός  των πόλεων δεν το  επιτρέπει ».    Σωστό! Αλλά  η τεχνολογία  έχει πολύ προοδεύσει  και μας λύνει  τα  χέρια. Όλοι μπορούμε πλέον να ψηφίζουμε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  μέσω των ΑΤΜ και με απόδειξη.!         Φανερή η ψηφοφορία {ΝΑΙ ή ΟΧΙ } γιατί  οι δημοκράτες δεν είναι δυνατόν να κρύβονται  .  img385Ποιοι  είναι   οι εχθροί  της  Δημοκρατίας ;  Οι  φαύλοι .img384 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ  ΒΙΟΣ.                                                                                                             Όλη  μας η ζωή είναι μέσα  στην αντιπροσώπευση  και την υπακοή. Στην αρχή η οικογένεια ,μετά το σχολείο ,το πανεπιστήμιο ,η εργασία ,τα κόμματα, τα σωματεία ,οι σύλλογοι  όπου  ρίξεις το βλέμμα σου θα  δείς  έναν αντιπρόσωπο των  απροσώπων  και σιωπηλών. Το κωμικοτραγικό   είναι, ότι το εκλαμβάνουμε όλο αυτό  ως  δημοκρατία !         Ποιο είδος  Δημοκρατίας  είναι το  βέλτιστον ;                                                                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Πολιτικά».{1318 b}

 

Την  Αγροτική  πολιτεία έχει σαν πρότυπο  και ο ΠΛΑΤΩΝ στον  διάλογο »ΝΟΜΟΙ».

 

Πολλές  και πολλοί ,ίσως αναρωτηθείτε μήπως τελικά είναι  μια ‘ρετρό’ ιστορία ,αυτή της Δημοκρατίας και οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για τέτοια υψηλής  ποιότητας  εγχειρήματα.   ΛΑΘΟΣ !   Η  Δημοκρατία  είναι αναγκαία λύση  σε εποχές   παρακμής , αταξίας  και ακολασίας των παρανόμων .Η  Δημοκρατία   είναι το τελευταίο  στάδιο   της  εξέλιξης  των πολιτευμάτων. Είναι η πρόταση   για το παρόν  και η  ελπίδα  για  το  μέλλον  της  Ελλάδος και της Ευρώπης .                        ΠΛΑΤΩΝ- ‘Πολιτικός»  {303 b}

 

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  η΄ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ;

 

[*].Πολλοί-Πλήθος -όχλος  : α] Πολλοί, πλήθος  αναρίθμητο .β] Πλήθος ,το ευαρίθμητο  και το μεμετρημένον και συστημα { εξ ου πληθυσμός  ,γιατί οι πολίτες είναι καταγεγραμμένοι  και μετρήσιμοι } γ] ΄Οχλος, το πολύ και αναρίθμητο ,η όχλησις.[οχλώ]  [ΑΜΜΩΝΙΟΣ – »ΛΕΞΙΚΟΝ  ΟΜΟΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΛΕΞΕΩΝ »].

 

[**] Κλήρος -λαχνός : ✦ ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ G ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

bandicam 2016-05-23 14-56-52-385

Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ. Χωρίς  την  κληρωτίδα δεν υπάρχει  Δημοκρατία.                                              Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ:   η εκλογή δια κλήρου  ήταν  Ιερή  πράξη .O  Πλάτων την αποκαλεί  »Διός  κρίσιν».                                                                                                          [ΝΕΩΤΕΡΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ  ΛΕΞΙΚΟΝ »ΗΛΙΟΥ»].

 

[Γ.ΛΑΜΨΑΣ – » ΛΕΞΙΚΟ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ »].

 

Βέβαια οι περισσότεροι  Έλληνες  όταν  ακούνε   κλήρο  και  λαχνό ,το  μυαλό τους  πάει  στα  καζίνο  και στις  λοταρίες .Πάλι  καλά .Είναι το μόνο που  έμεινε  να  μας θυμίζει  την δημοκρατική  ισότητα.

 

{***} ΚΥΑΜΟΣ = το κουκκί. Οι  κύαμοι ήταν  το μέσο για την κληρωτή εκλογή  των αξιωμάτων στην Αρχ.Αθήνα. {κυαμευτός=κατόπιν κληρώσεως }.

 

Ο  κυαμοτρώξ [= o κυαμοτρώκτης, o κυαμοφάγος ] .                    

 

Η Δημοκρατία  δεν  αγαπά τους   σολίστες  παρά μόνον εάν  ενταχθούν  στην  ορχήστρα  και  στην μπαγκέτα του Δήμου.    Υ.Γ .Με το θέμα της  Δημοκρατίας  είχε ασχοληθεί και ο μεγάλος μας διανοητής  Κορν.Καστοριάδης  .                                                                                                      ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }   Κεφ.6 : οι εκλογές.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.      

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

                                ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ        –             ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ 

 

                                                                                                                                      30.

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                                                             

                                                                    

 

Advertisements

Ύβρις φυτεύει τύραννον.

Ένα εξαιρετικό  άρθρο έγραψε ο Π.Λιάκος στην εφ. ‘Δημοκρατία’ < Η συνταγή της ευτυχίας > .Εξαιρετικό  και ιδιαίτερο ,διότι δεν αναφέρεται απλώς σε  αρχαία ελληνικά κείμενα  για να τεκμηριώσει τα επιχειρήματά του, αλλά παρουσιάζει τα ίδια τα κείμενα. Το πρώτο κείμενο είναι του  Νεοπλατωνικού φιλοσόφου από την Πόλη , Πρόκλου  { 412 μ.Χ. } :  Υπόμνημα εις τα  ‘Χρυσά έπη’  Πυθαγόρου.  {Βέβαια  τα ‘Χρυσά έπη ‘ του Πυθαγόρα ,δεν είναι του Πυθαγόρα ούτε των  πρώτων Πυθαγορείων, αλλά είναι πολύ μεταγενέστερα. Το περιεχόμενο όμως της ποιητικής αυτής συλλογής είναι πυθαγορικό.}Το έργο αυτό , πέραν της πατρότητος του κειμένου ,παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες διότι  σώζεται στο [ αρ. 888]   αραβικό χειρόγραφο  της Βιβλιοθήκης της Μαδρίτης.            ΠΡΟΚΛΟΥ  – » Υπόμνημα εις τα Χρυσά έπη  Πυθαγόρου  » ,{σελ.153 }                                       Γι’ αυτό αν κάποιο έθνος παραβιάσει τα έθιμά του αφανίζεται.

Γ.ΑΘΗΝΑΙΟΥ  – » Τα  Χρυσά έπη του Πυθαγόρα », { στ.1-2 }                                                       Το πρώτο απ’ τα Χρυσά έπη είναι η προτρεπτικό , συμβουλευτικό  << πρέπει πρώτα  να τιμώνται οι  αθάνατοι θεοί ,  σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου ..>>

Από  το  δεύτερο κείμενο , που είναι  πιο ενδιαφέρον,  ξεχωρίζει η γνωστή φράση του  χορού <<  Ύβρις  φυτεύει τύραννον >> ,από  την γνωστή  τραγωδία του Σοφοκλέους » Οιδίπους  τύραννος ».

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  – » Οιδίπους  Τύραννος » ,[ στ.873 – 882]                                                             Ύβρις  φυτεύει τύραννον  = η ασέβεια τύραννο γεννά.{ α’ απόδοση }.

Ακολουθούν [4] ακόμη αποδόσεις του αρχαίου κειμένου.  [Διαφέρει δε η απόδοση της μετάφρασης. Μετάφραση  γίνεται από  μια  γλώσσα σε  άλλη ξένη  γλώσσα ,ενώ  απόδοση γίνεται από  παλαιά μορφή της γλώσσας σε σύγχρονη μορφή της ίδιας  όμως    γλώσσας.].Από τις αποδόσεις αυτές, η [ε’] νομίζω είναι η πιο ακριβής στο νόημα του αρχαίου κειμένου. Είθισται δε  πολλοί  Έλληνες  φιλόλογοι να μεταχειρίζονται  την αρχαία ελληνική ως  μητριά {ξένη γλώσσα} . Έτσι συμπεριφέρονται σαν μεταφραστές ,αλλάζοντας σχεδόν συνολικά τις λέξεις του αρχαίου κειμένου , με ολέθριες ενίοτε συνέπειες ,όπως η αλλοίωση του νοήματος. Η ύβρις  επί  τω προκειμένω , είναι το  θράσος ,η αλαζονεία ,η ασέβεια  ή  κάτι άλλο ;  Η ύβρις είναι  πολυώνυμον .Επομένως είναι ή μάλλον μπορεί να γίνει κάτι απ’ όλα  αυτά τα συγκεκριμένα .Ως αφηρημένη έννοια  όμως παραμένει ύβρις {subris }  δηλαδή ΥΠΕΡ { super }, άρα ΥΠΕΡΒΟΛΗ ,ΥΠΕΡΒΑΣΗ του μέτρου ,συνεπώς κακία του επιθυμητικού.    Βλ. και το προηγούμενο  άρθρο  < Ύβρις δε πολυώνυμον   > Σάρωση_20170926 (6)  ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  – » Οιδίπους  Τύραννος » ,[ στ.873 – 882] ,{ αποδ. Φ. Πολίτη }                           Ύβρις  φυτεύει τύραννον   = Θράσος γεννά τους  τυράννους. { β’ απόδοση }.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  – » Οιδίπους  Τύραννος » ,{ απόδ. Β. .Κρητικού }                                                 Ύβρις  φυτεύει τύραννον  = η αλαζονεία γεννά τον τύραννον. { γ’ απόδοση }.

Ο στίχος αυτός { 873 } της α’ αντιστροφής , του  Β’  Στασίμου  , παρότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ευκατάληπτος ,  εντούτοις  έχει εγείρει πολλές συζητήσεις στους κόλπους των Κλασσικών φιλολόγων. Διότι εδώ παρουσιάζεται η Ύβρις  προσωποποιημένη , αντί  του υβριστή  θνητού. Μια αφηρημένη ιδέα όμως , η οποία  ανθρωπογενεί δεν είναι  κάτι το σύνηθες. Παρά όμως τις αβεβαιότητες και τις αμφισβητήσεις το νόημα του στίχου μπορεί να αποσαφηνιστεί  ,εάν συνδεθεί αρμονικά με τα προηγούμενα και τα επόμενα . Εν τέλει η  ύβρις γεννά την τυραννία , αλλά επιτεινόμενη συντρίβεται. Γιατί όμως ο χορός μιλάει γενικά και αόριστα με αφηρημένες έννοιες {ύβρις}  και όχι συγκεκριμένα { υβριστής } ; Διότι λαμβάνει αφορμή από τα λόγια της Ιοκάστης , η οποία εκφράστηκε ανευλαβώς προς τον θεό Απόλλωνα και αποδοκιμάζει την ασέβειά της.  Μιλάει [ο χορός ] λοιπόν  γενικώς και αορίστως ,για να μην φανεί ότι ανταπαντά στους λόγους της Ιοκάστης.Σάρωση_20171011 (6) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  – » Οιδίπους  Τύραννος » .                                                                                     Ύβρις  φυτεύει  τύραννον  =τον τύραννο φυτεύει η αλαζονεία. { δ‘ απόδοση }

Η ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  – » Οιδίπους  Τύραννος » , { σημείωση 73.}                                                       Ύβρις  φυτεύει τύραννον  =τον τύραννο φυτεύει η αλαζονεία. { δ‘ απόδοση } .Εδώ υπάρχει η πρόταση του Dawe [ ο οποίος  δέχτηκε επιρροές από τον Blaydes } να αντικατασταθεί  η φράση < ύβρις φυτεύει τύραννον > με την < ύβριν  φυτεύει τυραννίς >.Θεωρεί δηλαδή ,ότι είναι πιο λογικό η τυραννίδα να γεννάει την ύβρη παρά το αντίθετο. Η αναφορά στην ύβριν του Οιδόποδος  απέναντι στον Τειρεσία και στον Κρέοντα  δεν ευσταθούν ,διότι ο χορός δεν απευθύνεται στον Οιδίποδα  αλλά  στην Ιοκάστη.

R.P.WINNINGTON – INGRAM – » ΣΟΦΟΚΛΗΣ , ερμηνευτική προσέγγιση »,{σελ.269}.           Προσέξτε  αυτήν την απόδοση  για  την ακρίβειά της . { στιχ. 873-882 }  :  << Η ύβρις θρέφει τον τύραννο. Η ύβρις , αν μάταια  κορεσθεί   με πολλά που ούτε κατάλληλα  είναι  ούτε ωφέλιμα  , αφού ανεβεί στα πιο ψηλά  σημεία  απ’ τις στέγες  , δίνει μια και πέφτει στο κενό της ανάγκης , όπου τα πόδια χάνουν τη χρησιμότητά τους. Όμως προσεύχομαι στον θεό  ποτέ να μην τερματίσει τον αγώνα τον καλό για την πόλη μου. Κι εγώ ποτέ δεν θα πάψω να θεωρώ  προστάτη μου τον θεό. >>  { ε‘ απόδοση }

ΣΤΟΒΑΙΟΥ  – »Ανθολόγιον »,[ ΜΘ’], Ψόγος  Τυραννίδος .                                                            Η  τυραννία είναι εκ φύσεως { εκ γενετής } η μάνα της αδικίας.

Ετυμολογική ανάλυση των  λέξεων ,[η ύβρις έχει αναλυθεί στο  < Ύβρις δε πολυώνυμον.>]InkedInkedΣάρωση_20171007 (33)_LI 1.ΦΥΤΕΥΩ                                                                                                                                          Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                               Φύω = γεννώ , < βγάζω > , κάμνω κάτι να φυτρώσει. Παράγωγα : φύσις , φύμα , φυτόν , φυτεύω ,φυλή , φύλον.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – »  Τίμαιος », { 90 a }                                                                                                      <  όντας φυτόν ουκ έγγειον αλλά ουράνιον  =  ότι  πραγματικά είμαστε ουράνια και όχι γήινα  πλάσματα>.

ΦΙΛΩΝ  ο  Ιουδαίος – » De Providentia, Fragment 2 Section 66 Line 9 » &  Ευσέβιος Παμφίλου [ Επισκ. Καισαρείας ] –  »Ευαγγελική Προπαρασκευή, Βιβλίο 8, κεφ. 14, παρ. 66, στ.7 ». << .. μόνη  γαρ  η Ελλάς  αψευδώς  ανθρωπογονεί,  φυτόν ουράνιον και  βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα  οικειούμενον επιστήμην.>> 

2.ΤΥΡΑΝΝΟΣ                                                                                                                                           Δ.Π.ΠΑΔΙΤΣΑ – Ε.ΛΑΔΙΑ  – » Ομηρικοί Ύμνοι », Εις Άρεα  { VIII }                                               Η λέξη τύραννος συναντάται στον Ομηρικό Ύμνο { VIII } -» Εις Άρεα »

.ΚΟΙΡΑΝΟΣ.                                                                                                                         ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », {ραψ.Β’,204-205 }                                                                                        Πολυκοιρανίη { πολυκοιρανία } = πολυαρχία. Κοίρανος = κύριος.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                          Τύραννος { κοίρανος < κύρος <κύριος } = απόλυτος άρχων , δεσπότης , του οποίου η εξουσία ΔΕΝ περιορίζεται ούτε από νόμους ούτε από πολιτεύματα. Ο καταλαμβάνων  την εξουσία ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ , παρά τους νόμους και την θέληση του λαού. Διαφέρουν δε  οι τύραννοι από τους βασιλείς , οι οποίοι με κληρονομικό δικαίωμα καταλάμβαναν την εξουσία. Στην αρχή δεν είχε αρνητική σημασία η λέξη τύραννος, ούτε διαχωριζόταν η έννοια της βασιλείας από την τυραννίδα.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – »  Λεξικόν  Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων » .                                                       Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν την λέξη τύραννος και για τον βασιλιά.

ΔΑΜ.ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ  – » Ετυμολογικό της Ελληνικής ».                                                            Κάρα  >  κάραος   >  κάρανος  . Κοίρα  >  Κοίρανος  . Κύρος  >  κύριος.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                               Κοίρανος  <  κύρος < κύριος  < [ * ΚΥΡ ] .Ποιητικό όνομα .Κυβερνήτης , άρχων ,αρχηγός, Κύριος ,δεσπότης.

2β.ΤΥΡΡΗΝΟΙ { Τύρρις } /  ΤΥΡΣΗΝΟΙ { τύρσις }                                                                        J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».                                         Τύρσις =  η οχυρωμένη πόλη  , η τειχισμένη οικία , ο επί του τείχους πύργος. Εντεύθεν τύραννος και Τυρρηνός ,Τυρσηνός ,Ετρούσκος ως κατασκευαστής πύργων πόλεων .

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν »                                                                                  Τύρρις / Τύρσις = πύργος ,έπαλξη , προμαχώνας.  Τύρσος = το υψηλό οικοδόμημα.

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ  – » Λεξικό  Λατινο-Ελληνικόν  ».                                                          Turris  = τύρρις, τύσις ,πύργος.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα ».                           Turris = πύργος , τύρρις.  Τύρρις = πύργος , έπαλξις .Τύρσις =πύργος κυρίως επί του τείχους. Τύρσος =ψηλό οικοδόμημα. Τίρυνς {Τίρυνθα}.  Aγγλικά =tower .Γαλλικά = tour     [ έτσι λέγεται και σήμερα στην σκακιστική  ορολογία ο πύργος ]

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων  συναγωγή ».                                                                                                      Τύρσις  = ο περίβολος του τείχους. Τύρσος = το υψηλόν οικοδόμημα. Τυρεύων  = ο κατασκευάζων τι.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  – »Ιστορίαι », { Δ’-109 }                                                                                               Οι Τυρρηνοί είναι Πελασγοί .

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό  Λεξικό »                                                                                   Οι ‘πιθανότητες’ άνευ αποδείξεων  δεν είναι επιστήμη αλλά δόξα. Και  οι δόξες πολλές.  Διότι οι λέξη τύραννος ΔΕΝ είναι δάνειο από ‘κάποια’ { δεν έχει όνομα άραγε ; } γλώσσα της Μικράς Ασίας και η λέξη Turan έχει σχέση με την ελληνική γλώσσα. Για τις λέξεις άναξ και βασιλεύς ,που ασφαλώς είναι κι αυτές ελληνικές ,δεν υπάρχει χρόνος για ανάλυση.

ΔΗΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ  – » Λεξικό των Αρχαίων Ελληνικών και περιελλαδικών φύλων»,            { σελ. 92}.Η γλώσσα των Ετρούσκων { Tusci  τους ονομάζουν οι Ρωμαίοι , Τυρρηνούς  οι Έλληνες } προέρχεται από το Ελληνικό Αλφάβητο ,ειδικότερα από το Ευβο’ι’κό .

 

Σάρωση_20171008 (7)

N.G { ΜΥΣΤΗΡΙΑ  ΤΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ } – » Ετρούτσκοι »,{σελ.170}                      Το αλφάβητο των Ετρούσκων είναι  Ελληνικής προελεύσεως.

J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».                                         Το ίδιο, περί Μικρασιατικής προελεύσεως της λέξεως τύραννος , όπως και της λέξεως Turan ,γράφει και ο Hofman .Υποθέτει δε την Λυδία σαν μητέρα της  λέξεως  {Λυδ.;}. Πελασγοί όμως ήταν και οι Τυρρηνοί / Τυρσηνοί / Ετρούσκοι και οι Λυδοί  και οι Λύκιοι και οι Κάρες / Λέλεγες και οι Φρύγες / Βρύγες και οι Υπερβόρειοι. Συνεπώς  όλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν και γλωσσική  συγγένεια.

ΗΛ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ  – »Πραγματεία περί Τυρρηνών – Ετρούσκων ».                                                   ΤΟΥΡΑΝ { Turan } ή ΘΟΥΡΑΝ  η  Αφροδίτη.

Ι.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – » Πελασγικά ».Ετρουσκικά ονόματα θεών και ηρώων » [ σελ.513] . Το Ετρουσκικό όνομα της Αφροδίτης ανάγεται στο ελληνικό ‘θορός‘=σπέρμα.  Οι Χετταίοι [ σελ.608]. Τούρρεα =τύρρις.

ΑΘ. ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ – ΄΄ Ωγυγία  ή  Αρχαιολογία ».{ σελ.531 }.                                                         Ο Αρκάς  ήταν αυτόχθων και απ’ αυτόν κατάγονται οι Πελασγοί, οι οποίοι ήσαν  Αρκάδες. Ύστερα πέρασαν στην Τυρρηνία  και από εκεί επέστρεψαν πάλι στην Ελλάδα.

ΑΡΚΑΣ  , Ο ΓΕΝΑΡΧΗΣ  ΤΩΝ  ΠΕΛΑΣΓΩΝ .Σάρωση_20171012 (3)

ΔΗΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ  – » Λεξικό των Αρχαίων Ελληνικών και περιελλαδικών φύλων».

»Tomb of the Triclinium», c.  [470 B.C.E.] ,(Etruscan chamber tomb, Tarquinia, Italy)

ΟΙ ΑΙΣΥΜΝΗΤΕΣ.                                                                                                                                  ΣΟΥ’Ί’ΔΑ ή ΣΟΥΔΑ – » Λεξικόν ».                                                                                                     Ο Αριστοτέλης στο έργο του » Κυμαίων πολιτεία » ισχυρίζεται , ότι  τους τυράννους πρωτύτερα  τους έλεγαν  ΑΙΣΥΜΝΗΤΑΣ.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  –  » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο » , { σελ.55 }                                         Από τον 7ο αι.π.χ. οι ελληνικές πόλεις-κράτη αναθέτουν την διακυβέρνησή τους στους αισυμνήτες. Αισυμνήτης { αίσα  +  μνήσασθαι }= αυτός που μέμνηται την  αίσα .Ο αισυμνήτης  ήταν άρχοντας εκλεγμένος από τον λαό << αιρετός τύραννος >>.

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ   –  »  Λεξικόν της  Ελληνικής γλώσσης »                                                                      Αίσα  : α]. Μοίρα  β].Θεία βούληση γ].Μερίδιο δ]. Καθήκον , πρέπον .

 Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ  – » Ομηρικόν Λεξικόν ».                                                                                           Αίσα : α].Δαίω=μοιράζω   β]Αινέω , αίνος  γ].Ίσος  [ αναFίσα =αεί ίση } δ]. η » αεί ‘ιση ».

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά  Δ’ » , [1295 a, 11-14]                                                                        <  και τα παλιά χρόνια στους αρχαίους ΄Ελληνες  εκλέχτηκαν μερικοί μονάρχες με τούτον τον τρόπο,τους οποίους καλούσιν αισυμνήτες. >

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », {ραψ. Ζ’ , 331-333 }.                                                                                            Κατ’αίσαν ουδ’ υπέρ αίσαν .

Γ.ΛΑΘΥΡΗ – » Λεξικόν εννοιών της Πλατωνικής Φιλοσοφίας { Σπευσίππου ‘ Όροι}           Τύραννος , Άρχοντας πόλεως [ενεργών] κατά την αυθαίρετη γνώμη του { άνευ νόμων }.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  –  » Ηθικά Νικομάχεια », { Η’-1160 b }                                                                Η τυραννίς   είναι πολιτειακή εκτροπή της Βασιλείας.

Τα πολιτεύματα χωρίζονται { κατ’ Αριστοτέλη } σε τρία [3] Ορθά  και αντίστοιχα σε τρία[3] Ημαρτημένα { αποτελούν εκτροπές των ορθών }.Η  τυραννίς  είναι εκτροπή της βασιλείας .img326ΣΤΟΒΑΙΟΥ  – »Ανθολόγιον »,[ ΜΘ’], Ψόγος Τυραννίδος .                                                          Η βασιλεία διαφέρει τόσο από την τυραννία  όσο από ο νόμος από την ανομία και η ελευθερία από την δουλεία. {Αρίστιππος }

Η ΣΥΝΤΑΓΗ  ΤΗΣ   ΕΥΤΥΧΙΑΣ.                                                                                                     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά  Δ’ » , [1296 a ]                                                                                  Μεγίστη ευτυχία είναι για τις πόλεις να έχουν οι πολίτες της μεσαίες περιουσίες ,που να επαρκούν  όμως για τις ανάγκες τους. Εκεί  όμως, που οι μεν  έχουν πολύ μεγάλες περιουσίες  και οι δε απολύτως καμμία ,το πολίτευμα καταντά είτε έσχατη δημοκρατία {*} είτε άκρατη ολιγαρχία ή τυραννία εξ αιτίας των δύο τούτων υπερβολών.Διότι η τυραννίς εκφύεται από δημοκρατία  αφρονεστάτη  και από ολιγαρχία  και πολύ λιγότερο από τις μεσαίες τάξεις ή από τους κοντινούς σ’ αυτές .

ΘΕΟΓΝΗ   – » Θεόγνιδος  Ελεγειών », { στιχ. 39 – 42 }                                                                     Η πόλη τούτη ,Κύρνε ,εγκυμονεί .Φοβάμαι μη γεννήσει άνδρα τιμωρό της αμυαλιάς μας.

Charles Mills Gayley.edwards_hand-book-mythology_1883_058 {*} Η δημοκρατία έχει [4] είδη .Εδώ ο Αριστοτέλης μιλάει για το { IV } τέταρτο είδος της δημοκρατίας ,όπου δεν άρχουν οι νόμοι αλλά ο δήμος ασκεί δεσποτική εξουσία. Το πολίτευμα αυτό τότε ομοιάζει με το τυραννικό . Διότι και τα δύο είναι  ημαρτημένα πολιτεύματα και  ασκούν δεσποτική εξουσία συνοδεία των δημαγωγών { στην δημοκρατία } και των κολάκων { στην τυραννία }.                                                                        ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ   ΒΙΒΛΙΑ ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ   ΠΗΓΕΣ.

Τίκτει γαρ κόρος ύβριν.

Ο Θέογνις  , φημισμένος ελεγειακός  ποιητής του 6ου αι.π.χ.[ μάλλον } από τα Μέγαρα της Αττικής, ήταν αριστοκρατικής καταγωγής , πολέμιος δε και της Τυραννίας  και του Δήμου. Πίστευε , ότι η επιβολή τους  οδηγεί  σε παράλυση και σε  καταστροφή της   πόλεως. Aπόσπασμα  από τις ελεγείες του είναι  και οι  περίφημοι δύο στίχοι της επικεφαλίδας   στο σημερινό μας άρθρο.                                                                                           ΘΕΟΓΝΗ  – »Ελεγείες » , {στ. 153-154 }                                                                                              Ο κορεσμός γεννάει ύβρη , όταν σωρευτεί ο πλούτος στον κακό , που άμυαλος είναι .{1}.

Σάρωση_20170930 (5)

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ  – » Λεξικόν των Βασικών Ρημάτων της Αρχαίας Αττικής Πεζογραφίας ».        Κορέννυμι = ικανοποιώ  , χορταίνω . Παράγωγα : κόρος ,ακόρεστος,                                      αψίκορος ,κορεσμός.   Τίκτω =  γεννώ{;} , αποκτώ , παράγω , δημιουργώ .Παράγωγα : τέκνο, τέκτων, τέχνη ,τοκετός , τόκος , επιτόκιο ,πρωτότοκος, δύστοκος .

ΣΟΛΩΝΟΣ  – »Ελεγείες » , { 5,6 }                                                                                                      Ο κορεσμός  γεννάει ύβρη , όταν γεμίζουν πλούτη άνθρωποι με στυφό μυαλό.{2}

Σάρωση_20170930 (8)AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Αθηναίων  Πολιτεία », { 12,2 }.                                                                      Ο κόρος γεννά την ύβρη , όταν άνθρωποι που δεν είναι ώριμοι στο μυαλό τυχαίνει ν’ αποκτήσουν  μεγάλα πλούτη.

Άρτιος .

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                               Άρτιος  { εκ του αραρίσκω , άρτι }= πλήρης, τέλειος στο είδος του , αυτός που προσαρμόζεται ακριβώς.

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».                                          Άρτιος = ο προσαρμοσμένος καλά, ο αρμόζων , πρέπων , κατάλληλος.

ΑΝΘ. ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».                                                                       Άρτιος { άρτι } = σωστός , τέλειος , ανάλογος ,<< άρτια βάζειν >> .Αρτιότηςη τελειότης , το σωστόν , αβλαβές.

1150452921759ad4b4193a73

ΠΙΝΔΑΡΟΥ  – » Επίνικοι », α.Ολυμπιόνικοι, { XIII }.                                                                       Η Ύβρις είναι η μητέρα του θρασυμύθου  ΚόρουΘρασύμυθος { θρασύς + μύθος [ =λόγος] } = αυτός που μιλάει με θράσος.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – »Ηρακλείδαι », { στ. 924-927 } .                                                                                       Ύβρις = περηφάνια , Ακόρεστος =αχόρταγος.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                               Κόρος { από το κορέννυμι }=πλησμονή , χορτασμός .Λατ. Satietas. Συχνάκις συνδυαζόμενον  μετά του ύβρις ,ότε μεν ως παράγων την ύβριν , άλλοτε δε ως παραγόμενος  από την ύβριν.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν »                                                                                   Κόρος =πλησμονή, χορτασία , τρυφή . Παίς. Κάλλυντρον .Μέτρον τι σιτικόν .Πλέγμα μυρσίνης πεποιημένον.

ΟΜΗΡΟΥ  – »Ιλιάς ‘ ,{    }                                                                                                                        Των πάντων υπάρχει κόρος , και του ύπνου και της φιλότητας {=έρωτας}.

{1} Η ύβρις  και ο  πλούτος .                                                                                                     <<Τίκτει τοι  κόρος ύβριν ,όταν κακώ όλβος  έπηται ανθρώπω ,και ότω μη νόος άρτιος ή >>   απόδοσις :   Αληθώς [=τοι ] ο κορεσμός [=κόρος] αποκυεί [ *τίκτει  = φέρνει νεογνό στο φως ]  την υπερβολή [=ύβριν ] , όταν  ευτυχία  διαρκής [ υλικών αγαθών μάλλον ] ακολουθεί [=έπηται]  δειλόν [=κακόν]  άνθρωπο , και  όποιον {= ότω } δεν είναι τέλειος  [= άρτιος , ικανός στο  αρμόζειν  τα μέρη  και  συνδέειν  τελείως ] στον νού .         Η ύβρις που προκαλεί ο κορεσμός υλικών αγαθών είναι αποτέλεσμα του  πλούτου [ όλβος]. Ασφαλώς οι νεόπλουτοι είναι επιρρεπείς στις ύβρεις , όπως και οι νέοι , διότι νομίζουν πως  υπερέχουν και για τούτο εκτρέπονται σε υβριστικές συμπεριφορές αποζητώντας, πλανημένοι , την αναγνώριση και την καταξίωση .                                               ΘΕΟΓΝΗ  –  »Ελεγείες » , {στ. 153-154 } – Σημείωση.                                                                     Η ύβρη  εδώ, αποκτά ταξική αξιολόγηση { οι φτωχοί που πλούτισαν ,έγιναν ή μπορεί να γίνουν υβριστές αν δεν έχουν άρτιο νου  }.

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  -» Βίοι  Φιλσόφων «, [ Σόλων ο Αθηναίος ], { 59 }.                              O  μεν κόρος από τον  πλούτο  γεννάται , η δε ύβρις από τον κόρον.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ρητορική Τέχνη » , { 1387 a }                                                                           Το  πολύ παλιό φαίνεται πιο κοντά στο φυσικό. Οι νεόπλουτοι μας ενοχλούν περισσότερο από τους παλιούς πλούσιους, που τα έχουν προγονική κληρονομιά. Πράγματι μας λυπούν περισσότερο οι νεόπλουτοι , που έγιναν άρχοντες χάριν του πλούτου τους , παρά οι αρχαιόπλουτοι.

ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ  – » Θεογνίδεια », { 749 – 752 }                                                                                    Ο κακός και ο άδικος περνάει τη ζωή του μ ‘αλαζονεία { ύβρις}  περισσή  στα πλούτη  του πνιγμένος . { κεκορημένος = κορεσμένος}

Σάρωση_20170930 (2)  ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ  – » Λεξικό  Λατινο-Ελληνικόν  »                                                              Satis & sat =άλις {αλής},ικανώς ,αρκετά. Facio = ποιώ ,πράττω. Satisfactio { satis + factio }= ικανοποίησις.

The Rolling Stones – » (I Can’t Get No) Satisfaction »

{2} Διαφέρει το τίκτω από το  γεννώ .Τίκτουν οι γυναίκες και γεννούν οι άνδρες. Διαφέρει το  τίκτειν  από το κύειν .                                                                                                  ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – » Λεξικόν  Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ».                                                       Διαφέρει  το Τίκτω του Γεννώ και του Κύω.  Τίκτει η γυναίκα και γεννά ο άνδρας. Τίκτει η γυναίκα , η οποία απαλλάσσεται της κυήσεως. Κύει  η εγκυμονούσα.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  –  » Αντιόπη », { fragm.}                                                                                         Είναι φανερό ότι  κύειν το έγκυον είναι ,διαφέρει δε από του τίκτειν ακθ’ότι αυτό  απαλλάττει του κύειν .  << Κύουσα  τίκτον >>.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ  – ‘ Πλούτος ».                                                                                                                  Σάρωση_20170930

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :  

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  –  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

» ..και το εύδαιμον το ελεύθερον , το δ’ ελεύθερον το εύψυχον ..»

Η  περίφημη αυτή  φράση  είναι από τον Επιτάφιο λόγο του  Περικλέους  , την οποία  διασώζει  ο  Θουκυδίδης  στην  Ιστορία του .Τον χειμώνα του 431 π.χ. [ πρώτη χρονιά  του Πελοποννησιακού πολέμου ] οι Αθηναίοι τηρώντας τις πατρογονικές συνήθειες  οργάνωσαν δημοσία ταφή για τους πρώτους  πεσόντες υπέρ πατρίδος .Εκεί εκφωνείται και ο  επιτάφιος  λόγος   , από τον  Περικλή. Ο παραμυθητικός   λόγος  έχει σκοπό αφ’ ενός  μεν να  αποτίσει  φόρο τιμής  στους πεσόντες  και αφ’ ετέρου δε   να εμψυχώσει τους εκεί παρόντες   για την συνέχιση  του καταστροφικού  εμφυλίου πολέμου. Εν τέλει όμως  στον  λόγος  αυτό ο Θουκυδίδης  θέλει να απαθανατίσει  την αξία της δημοκρατίας   και να αναγείρει ένα αιώνιο  μνημείο για  τον  Περικλή .Είναι  ένα  διπλό  μνημόσυνο : και για τους  αποθανόντες  και για τον μεγάλο ηγέτη της   Αθηνα’ι’κής  Δημοκρατίας.  Στο κεφάλαιο  [43]  λοιπόν , ο Περικλής  αφού εκθειάσει τις αρετές των νεκρών απευθύνεται στους ζωντανούς και λέγει το ανεπανάληπτο << ανδρών  επιφανών , πάσα  γη  τάφος >>  και παρακάτω το φιλοσοφικό << το δε εύδαιμον το ελεύθερον , το δ’ ελεύθερον  το εύψυχον >> στους συγγενείς  των αποθανόντων . Τι εννοεί όμως ο Θουκυδίδης με αυτή την φράση ; Συνήθως  η καταφυγή  στις μεταφράσεις  φαίνεται μονόδρομος.                           Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ – » Περικλέους Επιτάφιος », { Κεφ.43 }                                                                     << Ευτυχία  θα πει  λευτεριά >>.Είναι όμως η ευδαιμονία ευτυχία ;  Η λευτεριά είναι θέμα καλής τύχης  ;

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ -» Ιστορίαι », { Β’-43 }                                                                                                   < < θεμέλιον  της ευτυχίας είναι η ελευθερία >>. Είναι το ίδιο  η ευδαιμονία  με την ευτυχία ; Κάθε ελεύθερος είναι  και  καλότυχος ;

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν Ερμηνευτικόν ».                                                                                 Ευδαιμονία = Ευδαιμονία. << κρίνοντες  την   ελευθερίαν   ως  [ αληθινή]  ευδαιμονία , την  δε  ευψυχίαν  ως την ελευθερία.>>

                                                      ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – [1].Σάρωση_20170914 (2)  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά », [Η’] , {1323 b }.                                                                              Διαφέρει η ευδαιμονία της ευτυχίας. Η ευτυχία ανήκει στα εξωτερικά αγαθά και είναι αποτέλεσμα της τύχης αυτομάτως , χωρίς να καταβάλλουμε προσπάθεια. Ουδείς  όμως  γίνεται σώφρων και   δίκαιος ούτε  από τύχης   ούτε εξ αιτίας της τύχης.

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν Ερμηνευτικόν ».                                                                                Όλβιος =ο εκ πλούτου ευτυχής. Ευτυχής = ο έχων την εύνοια της τύχης. Ευδαίμων =ο ευτυχής από την προστασία του δαίμονος , ο μακάριος.

                                                 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  – [2].Σάρωση_20170914 (25)

Αναλυτικά για το <<ΕΥ>> στο άρθρο  :  Το ‘ ΕΥ ‘ .    Το αντίθετο του ΕΥ  είναι το ΚΑΚΩΣ.                                                                                                                                                                                                                                  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – [3].Σάρωση_20170914 (17)  Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                                 o,η Εύς και Ηύς , το Εύ  και  Ηύ.= Καλός , γενναίος , ευγενής.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».                                                        Χάζω ,χάζομαι  > χακός > κακός = ο υποχωρών  και  φεύγων , ο δειλός ο ευτελής , ο πονηρός.   

I ]. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ  – ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ .                                                                                            THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».                                                       α].Δαίω [ =μανθάνω] =ο δαήμων. β].Δαίω[=γινώσκω] = δαίμων ,ο παντογνώστης ,ο αίμων. γ].Δαίω = μερίζω, αυτός που μοιράζει στον καθένα.    

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία » , { στ.121-123 }                                                                                            << Δαίμονες αγνοί >> = πνεύματα  αγνά .  Δαίμονες  < δαίομαι = μοιράζω.

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία » , { στ.121-123 }.                                                                                          Δαίμονες = πνεύματα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Συμπόσιον », { 23 . 202 e}.                                                                                         Ο Έρως  είναι κάτι μεταξύ θεού και ανθρώπου : Δαίμων. Άλλωστε κάθε τι δαιμονικόν βρίσκεται μεταξύ θεού και ανθρώπου. { περισσότερα για το δαίμονα Έρωτα στο άρθρο  << Έρως ανίκατε μάχαν..>>

α ]. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ                                                                                                                                  Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                                 Ευδαίμων [ ευ + δαίμων ] = ο έχων ευ διακείμενον τον δαίμονα , ο έχων αγαθό δαίμονα  , ο μακάριος ,  ο καλότυχος .{ felix }

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                                  » Αγαθού  δαίμονος » = πρόποσις  στα συμπόσια { το πρώτο ποτήρι ως είθισται }.

                                                             ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ.

ΣΤΟΒΑΙΟΥ – » Ανθολόγιον » .  { τομ.  Α’ }                                                                                           70. ΑΡΧΥΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ – » Περί ανδρός αγαθού  και ευτυχισμένου ».                               Ο καταστάσεις  του  βίου {=  καιροί }  είναι τρείς [3]. 1]. Περίοδος  ευτυχίας  2].Περίοδος δυστυχίας  3].Η περίοδος μεταξύ των δύο. …..Ευδαιμονία  δεν είναι η κτήση  της αρετής αλλά η χρήση της.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά » , [ Η’] ,{ 1332a -12}                                                                         Οι άνθρωποι  πιστεύουν , ότι   ΑΙΤΙΑ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ  είναι τα εξωτερικά αγαθά.Όπως  αν πιστεύαμε , ότι το ωραίο παίξιμο της κιθάρας οφείλεται στο μουσικό όργανο και όχι στην επιδεξιότητα του κιθαρωδού.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά » , [ Η’] ,{ 1325 a-3 }                                                                           Είναι αδύνατον αυτός που  πράττει μηδέν να  ευτυχεί , η δε ευπραξία  και η ευδαιμονία είναι το ίδιο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Μεγάλα Α’  », { 1184 b } .                                                                       Ευδαιμονείν   =  ευ ζην  + ευ  πράττειν  .  Ευ ζην = κατ’αρετάς  ζην. Η ευδαιμονία είναι ζωή σύμφωνα με την αρετή.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά  Ευδήμεια »,τομ.Α’ , { 1219 a }                                                               Η ευδαιμονία είναι το άριστον . << Ευδαιμονία ζωής τελείας ενέργεια  κατ’αρετήν τελείαν >>  =  η ευδαιμονία θα πρέπει να είναι ενέργεια τελείας ζωής , συμφώνου  προς την  τελείαν  αρετήν .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια », [Ι’], { 1177 a}.                                                                  Ευδαίμων βίος , ο κατ’ αρετήν βίος.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – »  Όργανον  – Τοπικά Β’  », { 112 a }.                                                                  Ευδαίμων ,αυτός που έχει σπουδαία ψυχή. Διότι αυτή είναι ο δαίμων του κάθε ανθρώπου.

ΣΠ.ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ  -‘  Ευριπίδη   Μήδεια  », { στ.1228 – 1230 }.                                                     Κανείς από τους θνητούς  δεν είναι ευδαίμων [ όχι ευτυχισμένος] άνδρας. Όταν ρέει ο πλούτος ο άλλος  θα μπορούσε να  γίνει  πιο ευτυχής από τον άλλο , ευδαίμων [ όχι ευτυχισμένος}  όμως όχι.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  –  » Μήδεια », { στ.1228 – 1230 }.                                                                                     Διαφέρει  η ευτυχία της ευδαιμονίας  και ο ευτυχής του ευδαίμονος.

ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ – » Είς Αθηνάν », { XI }                                                                                      Τύχη { ευ }   και Ευδαιμονία.

BLAISE  PASCAL  – » Στοχασμοί «, [73] , σελ.91                                                                                 Ευτυχία  και Ευδαιμονία.

β]. ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                              Κακοδαιμονία ,κακοδαίμων  = δυστυχής , κακότυχος.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                                Κακοδαίμων {= κακός + δαίμων }  – δυσδαίμων {= δυσ + δαίμων } , κακοδαιμονία – δυσδαιμονία { προσοχή ! άλλο δεισιδαιμονία  και άλλο η δυσδαιμονία }.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  – » Ιππόλυτος », {στ. 13611363 }.                                                                                    Κακοδαίμονας = κακότυχος  [κακορίζικος ].

II }.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  –  ΔΟΥΛΕΙΑ 

α]. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                                                                                                                             THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».                                                Ελευθερία =το ελευθείν όπου ερά τις. 

                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  &  ΣΩΤΗΡ  ΖΕΥΣ 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                               Ελευθέρου  αντίθετον  Δούλος .» Ελεύθερον ήμαρ »=/= »Δούλειον  ήμαρ ».                            Ελευθώ = Ειλείθυια = Ελευσία.

ΣΤΕΦ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ – » Συναγωγή   Λέξεων  αθησαυρίστων  ».                                               Ελευσία = Ειλείθυια .

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν »                                                                                    Ελεύσομαι /   είμι = μέλλων του έρχομαι.  Ελευθέριος Ζεύς.  Ελευθώ.

                                                                      Η ΕΛΕΥΘΩ

β].ΔΟΥΛΕΙΑ                                                                                                                                             ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  –<< Ο εν τη λέξει Λόγος >>.                                                Δειλός { < δέω / δένω } = ο δεμένος.  Ανδράποδον {  ανήρ  + πούς } = δούλος εξ αιχμαλωσίας .

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                                 Δούλος { <  ~ δέω } = ο εκ γενετής δούλος  κυρίως. Αντίθετο  του δεσπότης.

                                                  [  ΑΝΔΡΕΙΑ -ΔΕΙΛΙΑ  ].

                                                   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – [4]  Σάρωση_20170914 (24)   1.ANΔΡΕΙΑ                                                                                                                                       LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                               Ανδρεία = γενναιότης.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ   – » Περί Αρετών  και Κακιών » , { 1250a } , { 1250 b }                                      Ανδρεία εστί  αρετή του Θυμοειδούς , που κάνει τους ανθρώπους απτόητους από τον φόβο του θανάτου θαρραλέους στα δεινά , εύτολμους στους κινδύνους και μάλλον προτιμούν << τεθνάναι καλώς  >> παρά  << σωθήναι  αισχρώς >> . Την ανδρεία ακολουθεί η ευτολμία και η ευψυχία.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- » Περί αρετών και κακιών » Το τριμερές της ψυχής.                                                                                    ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-  [5].Σάρωση_20170917 (7)

2.ΔΕΙΛΙΑ

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».                                                       Δειλία : α].Δέος  > δειλός  β]. Δείδω —-> δείσω  > δειλός.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                     Οι υιοί του Άρεως : Φόβοςη φυγή εκ δειλίας. Προσδοκία κακού. Δέος ή  Δείμος = φόβος που σε δένει .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ   – » Περί Αρετών  και Κακιών » , { 1250a } , { 1250 b }                                       Δειλία εστί κακία του Θυμοειδούς , κατά την οποίαν οι άνθρωποι καταπλήττονται { παραλύουν } από τους φόβους και μάλιστα από τον φόβο θανάτου ή από τον φόβο της σωματικής αναπηρίας. Συνοδεύεται από μαλακία , ανανδρία , απονία , φιλοτομαρισμό.

                                        [ ΑΝΔΡΕΙΑ – ΔΕΙΛΙΑ -ΘΡΑΣΥΤΗΣ  ]

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά  Ευδήμεια »,τομ.Α’ ,{ 1221 a }                                                               Η ανδρεία είναι η μεσότης  μεταξύ δύο  άκρων. Μιας υπερβολής και μιας ελλείψεως . Η θρασύτης  είναι άκρο , άρα κακία , της υπερβολής .Η δειλία είναι  άκρο , άρα κακία ,της ελλείψεως.

Θρασύς ,  εκείνος  που δεν φοβάται  ούτε εκείνα που πρέπει , ούτε όταν πρέπει , ούτε όπως πρέπει. Δειλός , εκείνος που φοβάται και  εκείνα που δεν πρέπει  να φοβάται , και όταν δεν πρέπει , και όπως δεν  πρέπει.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ   – » Ηθικά Νικομάχεια », [ B’ ], { 1107 b }.                                                           Η ανδρεία είναι  μεσότης  μεταξύ του Θράσους { υπερβολικό θάρρος } και της Δειλίας { έλλειψη θάρρους }.

                                           ΠΙΝΑΞ  ΗΘΙΚΩΝ  ΑΡΕΤΩΝ .                                                                       Η Αρετή είναι  μεσότης των Ηθικών αρετών .Ήθος από το έθος [ έθιμα , εθισμός , συνήθειες ] .΄Έχει σχέση με την  βούληση και την πράξη και όχι με τον Νού και την διανόηση.Σάρωση_20170915 (17)

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  – » Ιστορίαι » ,{ Γ’ -82 }                                                                                                 << Η αλόγιστος τόλμα  εθεωρήθη  ανδρεία , η δε προμηθής μέλλησις εθεωρήθη εύσχημος δειλία >>.Αυτά όταν μεταβάλλεται κατά το πολιτικό δοκούν η σημασία των λέξεων.!

[ H σχέση του δειλού με το δειλινό , με το δείλι και  με την δείλη  είναι ένα σαγηνευτικό ταξίδι , μα δεν είναι του παρόντος.]

III.] ΕΥΨΥΧΙΑ – ΚΑΚΟΨΥΧΙΑ.                                                                                                          Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».                                             Ψυχή { < ψύχω }  =  πνέω. Η αναπνοή είναι σημάδι ζωής. Στον Όμηρο διαστέλλονται ως τα δύο συστατικά στο σώμα του ζωντανού ανθρώπου ,η ΨΥΧΗ  και ο ΘΥΜΟΣ. Η έδρα του θυμού εντοπίζεται στο ήτορ [=καρδιά] ή  στας  φρένας {= διάφραγμα } και από αυτό εξαρτώνται η διανόησις , οι αισθήσεις  και οι ενέργειες. Η ψυχή δεν διαφαίνεται να έχει κάπου  κέντρον  ή εκδήλωσις αλλά μόνον πόρος εκφυγής αυτής από του σώματος κατά την στιγμή του θανάτου. Η ψυχή εκλαμβάνεται ως λεπτή αεριώδης ύλη ,διακεχυμένη στο σώμα και εξερχομένη τούτου ασύλληπτος και αθέατος δια της εκπνοής κατά την στιγμή του θανάτου.

α].ΕΥΨΥΧΙΑ : 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                               Εύψυχος { animosus < animus-i [=ψυχή] <  anima-ae [ =ψυχή }= γενναιόψυχος ,θαρραλέος , εύτολμος.

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν Ερμηνευτικόν ».                                                                                Εύψυχος = ο έχων ψυχή [ θάρρος ], ανδρείος , γενναιόκαρδος.

ΣΟΥ’Ί’ΔΑ ή ΣΟΥΔΑ – » Λεξικόν ».                                                                                                       Ευψυχία = ευτολμία . Εύψυχος = τολμηρός.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », [ Ζ ‘ -795 e]                                                                                                   Μαθήματα παίδων  δύο :  1].Γυμναστική , που βοηθάει την ανάπτυξη του σώματος και 2]. Μουσική , που καλλιεργεί την ψυχή [ ευψυχία].

β].ΚΑΚΟΨΥΧΙΑ

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                               Κακοψυχία  : η δειλία , η ολιγοψυχία.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », [ Ζ ‘ -791 c ]                                                                                                   Τόσο το μη δυσάρεστο [  μη δύσκολον  ] όσο και το δυσάρεστο [  δύσκολον ] μέσα στην ψυχή , θα μπορούσε  να είναι συστατικό στοιχείο  ,μη ευκαταφρόνητο ,γενναιοψυχίας [ ευψυχίας ]  και μικροψυχίας [ κακοψυχίας ].

                                           [ ΑΡΕΤΗ –  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΤΟΛΜΗ ]

Α.ΚΑΛΒΟΥ- » Ωδαί », { Είς  Σάμον }                                                                                                      Φόβος – Δουλεία , Αρετή -Τόλμη – Ελευθερία                                                                          

1.ΑΡΕΤΗ                                                                                                                                                   Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                                 Από την ρίζα *αρ- προήλθαν τα  : Άρης , Αρετή , άρι- , αρείων , άριστος , διότι η πρώτη εκδήλωση  της  εννοίας του καλού , της αρετής , συνέπιπτε με την έννοια της Ανδρείας , της γενναιότητας  στις πολεμικές επιχειρήσεις.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ   – » Ηθικά Νικομάχεια », [ B’ ], { 1107 a}.                                                             H αρετή είναι ψυχική έξις προαιρετική , που τηρεί την μεσότητα ,σε σχέση με μας , η οποία καθορίζεται από την λογική  και κατά τρόπον , που θα μπορούσε να την προσδιορίσει ο φρόνιμος άνθρωπος. Αυτή είναι μεσότης  μεταξύ δύο κακιών, εκ των οποίων η μεν μία υφίσταται από υπερβολήν , η δε άλλη από έλλειψιν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  – »Οι 12 Ηθικές  αρχές του Αριστοτέλους ».                                                Η αρετή είναι μεσότης  , μεταξύ μιάς υπερβολής και μιάς ελλείψεως.

2.ΤΟΛΜΗ                                                                                                                                                  ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                 Τολμηρός < τόλμη < τλάω= αντέχω , υπομένω .Τόλμη είναι να υπομένεις τον κίνδυνο.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ  ΣΟΦΙΣΤΟΥ – » Λεξικόν  κατά  στοιχείον  Ιλιάδος  και Οδυσσείας ».                  Τλήναι < τλάω-ώ  < ταλάω = υπομένω , τολμώ.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».                                                      Τολμήσαι = το υπομείναι.

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων  συναγωγή ».

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».                                                                       Τόλμα ή Τόλμη = θάρρος , αποκοτιά , αφοβία. Τολμάω – ώ  { ΤΛΑΩ- ΤΑΛΑΩ }= καρτερώ , υπομένω επιχειρώ ,αποκοτώ.

                                           [  ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ – ΚΑΛΒΟΣ  ]

Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ – » Περικλέους Επιτάφιος », { Κεφ.43 }.                                                                     <<  Το εύδαιμον  το ελεύθερον , το δ’ ελεύθερον  το εύψυχον .>>    <<  Η εν τω [ μετά του ] μαλακισθήναι  κάκωσις   αλγεινοτέρα  ή ο  αναίσθητος  θάνατος  μετά ρώμης  και  κοινής ελπίδος  άμα γιγνόμενος.>>.

Α.ΚΑΛΒΟΥ- » Ωδαί », { Είς  Σάμον }.                                                                                                    <<  Θέλει  αρετήν και τόλμη η ελευθερία. Ζυγόν δουλείας ας έχουσι , όσοι το χάλκινο χέρι του φόβου  βαρύ αισθάνονται. >>  << Αφ ‘ υψηλά έπεσε κι  απέθανεν  ελεύθερος . Φρικτός ο τάφος ,αν γένης  άτιμον  σφάγιον  ενός τυράννου.>>

Μετά από προσεκτική μελέτη ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί τις μεγάλες ομοιότητες του Κάλβου με την ιστορία του Θουκυδίδη .Βαθύς γνώστης της ιστορίας και της αρχαι