Παλαιά και Νέα Δημοκρατία.

Δημοκρατία .! Μια  πολυπαθής  λέξη  μέσα στους αιώνες .Τόσο πολυπαθής  όσον το πλήθος  των επιθετικών προσδιορισμών  ,που την συνοδεύουν. Ένα ζεύγος  τέτοιο είναι και το ΠΑΛΙΑ-ΝΕΑ  , ένα εννοιολογικό  δίπολο με σκοπό την ανίχνευση  της » εξέλιξης »  και  τον »εκσυγχρονισμό» ΄της .. Δημοκρατίας.!     Τι  σημαίνει  το επίθετο  ΝΕΟΣ-Α-ΟΝ ;  Μυκηνα’ι’κός  τύπος  { ne-wo }.                                                              [Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – » ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ » ]

ΝέF-ος =νέος.                                                                                                                                   [ΔΩΡΙΚΟΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – » ΤΟ ΔΙΓΑΜΜΑ  F »].

ΝέFος   από το  Νεβρός.                                                                                                    [Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ -» ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ » ]

Νέος=Νειός.                                                                                                                                  [LIDDELL-SCOTT – »ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΗΣ »]

Νέος  =  άπειρος.                                                                                                                                 [ΑΝΝΑ  TZΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ  ]

 

Νέος = προπετής.                                                                                                                                          [ ΗΣΥΧΙΟΣ  ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ  – » ΛΕΞΙΚΟΝ» ].

Β. Τι  σημαίνει το επίθετο  ΠΑΛΑΙΟΣ-Α-ΟΝ ;                                                                                Μυκηνα’ι’κος  τύπος   { pa-ra-jo } .                                                                       [Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – » ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ » ].

Παλαι-Fός=παλαιός.                                                                                                               [ΔΩΡΙΚΟΣ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – » ΤΟ ΔΙΓΑΜΜΑ  F »].

Παλαιός [πάλαι ]=παλιός ,γέρων.                                                                                   [Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ- » ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ »].

Παλαιόν= το σαθρόν.                                                                                                                                   [ΗΣΥΧΙΟΣ  ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ – » ΛΕΞΙΚΟΝ »] .

Παλαιός = ο γηραιός .                                                                                                                     [ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ- » ΛΕΞΙΚΟΝ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΗΣ »]

Παλαιός =ο παλαίων  με τα κύματα, ο παληός  ,ο έμπειρος [ =εν +πείρα  δλδ.προσπάθεια }         [ΑΝΝΑ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ –  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ » ]. 

Η  Δημοκρατία  όμως  μπορεί να είναι ΝΕΑ { νεαρά ,νεογνό, άπειρη και αμούστακη } ;  Η δημοκρατία μπορεί να είναι ΠΑΛΑΙΑ {  παλιά ,γραία , έμπειρη } ;                              Η  Δημοκρατία απευθύνεται  μόνον σε ΝΕΟΥΣ  και  ΠΑΛΑΙΟΥΣ ;  Οι μεσήλικες  δεν συμμετέχουν ;  Μα, τι τέλος πάντων  είναι αυτή η Δημοκρατία;                                               Γ. Τι  είναι  η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ;                                                                                                       Η  δημοκρατία θέλγει ως λέξη. Μιλάμε και γράφουμε για τα καλά της δημοκρατίας , για δημοκρατικούς θεσμούς ,για δημοκράτες ανθρώπους ,για δημοκρατία στους διαλόγους μας  ,στην Τέχνη, στο σχολείο κτλ. Το  Νέο ‘Χρηστικό΄ Λεξικό  της  Νεοελληνικής , όχι μόνο δεν αποσαφηνίζει  -όπως θα περίμενε  ο αναγνώστης-αλλά συσκοτίζει τα πράγματα.                                                                                                                            [»  ΧΡΗΣΤΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ  ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ».]

»Αρχή σοφίας  η  των  ονομάτων  επίσκεψις »-ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ.                                                 Ετυμολογικά : Δημοκρατία= δήμος +κράτος.   [Προσοχή ! δημός=λίπος]                          ΔΗΜΟΣ. 1.ή  εκ του Δέω ,Δένω ,δέμας [=σώμα]   2.ή εκ του Δαμάω [δλδ οι δαμασμένοι]  [Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ – » ΟΜΗΡΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ »].

ΚΡΑΤΟΣ  ή  ΚΑΡΤΟΣ   =το αγαθόν στον υπερθετικό βαθμό .!    Πρέπει  να είσαι κρατύς  ,κρατερός /καρτερός ,εγκρατής όχι ακρατής  για να επικρατείς  ως αυτοκράτωρ .   Κράτος ,η δύναμη , η ισχύς .                                                                                           [ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ – » ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ »] .  

Η Δημοκρατία  δεν είναι μόνον μορφή πολιτεύματος .Αρχικά  ήταν τρόπος  ζωής .  Ποια είναι η βασική διαφορά του ,από τ’άλλα  πολιτεύματα ;  Η  ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ..!  [ΟΜΗΡΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ  ραψ.κ’,206.]  { Κ.ΔΟΥΚΑΣ  απόδοσις,σχόλια }.

[ΔΙΟΓΕΝΗΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΣ – » ΒΙΟΙ  ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ »]  { Ο Εμπεδοκλής  σε συμπόσιο }

[ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΙ  Β’ , ΚΕΦ.37 ]-{ Επιτάφιος  του Περικλέους } 

Δημοκρατία  ,λέει  ο Θουκυδίδης, ονομάζεται  γιατί την εξουσία  έχουν οι πολλοί  {δημοκρατία }  , όχι οι ολίγοι {  ολιγαρχία } και υπάρχει Ισονομία .                                     Πόσα είναι τα  είδη  των Πολιτευμάτων [ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ]  ;                                                         Εξι τα πολιτεύματα [6]. Τρία ΟΡΘΑ  και τρία  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ .                                        Τα [3] ορθά πολιτεύματα  { ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ } έχουν στόχο το κοινό συμφέρον.Τα [3] ημαρτημένα [εκτροπές, παρεκβάσεις των ορθών ] έχουν στόχο το δικό τους συμφέρον.                                                                                                                                                         ΤΑ   [6 ]  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ .img326[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Πολιτικά»  Γ’ ],{1279 a }

                      [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ‘ Πολιτικά’  Γ’],{1279 b,20 }.                                                     

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ  » ], {1279 a ,25 }

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ’ ],{ 1281 a,40 }.                                                                         Ο πυρήνας  της  Αθηνα’ι’κής  Δημοκρατίας : ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ  ΝΑ  ΚΥΡΙΑΡΧΗ  ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ  {πολιτικώς} ΠΑΡΑ  ΟΙ  ΟΛΙΓΟΙ  ΑΡΙΣΤΟΙ .

Η δημοκρατία  είναι όπως  το .. πάρτι ‘ρεφενέ’ { συμφορητά  δείπνα } και   το…σύμμεικτο  ψωμί !                                                                                                                  

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ’ ].{1281 b } »

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ  Γ ‘],{ 1281 ,b}

Ο  Αριστοτέλης  είναι δημοκρατικός.Το » είναι προτιμότερον  να κυριαρχή  το πλήθος*  παρά  οι ολίγοι  άριστοι» είναι  η Αριστοτελική κατάφαση της Δημοκρατίας.  [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Ηθικά Νικομάχεια»]  τομ.Γ’  [1160a].                             Από  τα ΟΡΘΑ το βέλτιστο  είναι  η  Βασιλεία  και το χείριστο  είναι η Τιμοκρατία.

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – »Ηθικά Νικομάχεια»],[1160,b].                                                                      Από τα  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ το βέλτιστο  είναι η  Δημοκρατία  και  το χείριστο  η Τυραννίς . 

Η  Δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ΟΡΘΟ  πολίτευμα Είναι  ΕΚΤΡΟΠΗ . Αλλά  η εκτροπή αυτή είναι  μικρότερη  σε σχέση με την Πολιτεία [ το ορθόν πολίτευμα ].         [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-» Ρητορική  Τέχνη »]. [1365 b].                                                                    Πώς  διανέμονται  τα αξιώματα στην Δημοκρατία ; ΜΕ  ΚΛΗΡΟ .                                      

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ».]                                                        Δημοκρατία = κλήρος .

ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΑ  ΔΕΝ  ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΨΗΦΟ                            ΑΛΛΑ  ΜΕ  Κ Λ Η Ρ Ο .!img309 Η Δημοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευμα. Ούτε  υπάρχει  ούτε  θα υπάρξει  τέλειο πολίτευμα. Απλώς γιατί  δεν υπάρχουν ιδανικοί άνθρωποι  για την ιδανική Πολιτεία  του Πλάτωνος. Ο  άνθρωπος  είναι ατελής  εκ φύσεως. Αυτό δεν σημαίνει ,ότι  όλα τα ‘ατελή’ πολιτεύματα είναι ίδια .Από τα Ορθά  το βέλτιστο  είναι η Βασιλεία. Η Βασιλεία όμως όταν εκτραπεί μεταμορφώνεται  στο  χείριστο  [Τυραννία]. Το μόνο [ ημαρτημένο ] πολίτευμα με την μικρότερη εκτροπή από το  Ορθό  είναι η Δημοκρατία.   Ποιος  είναι ο σκοπός της  Δημοκρατίας ;                               [ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Ρητορική Τέχνη »], [ 1365 b].

Ο  Φιλελεύθερος πολίτης  στην Πολιτεία δεν έχει καμμία  σχέση  με το οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα  αλλά με την Δημοκρατία  δηλαδή  με το πολίτευμα.                   [Παν. ΚΎΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ».σε.216 ]

[ΑΙΣΧΙΝΗΣ -»Κατά  Τιμάρχου »], [4]                                                                                           Από τι  κινδυνεύουν  οι Δημοκρατίες;   

Η Δημοκρατία  χωρίζεται  σε [4]  είδη .Απ’αυτά  το τελευταίο  ,όπως αναφέρονται στο βιβλίο του Αριστοτέλη [Πολιτικά΄] είναι το χείριστο καθ’όσον σ’αυτό κυριαρχεί το πλήθος και όχι  ο Νόμος.Όπου όμως  δεν κυριαρχούν οι Νόμοι ,εκεί αναφύονται  δημαγωγοί  και λαοπλάνοι .Ο   Δήμος στην περίπτωση  αυτή  μεταμορφώνεται σε Μονάρχη  δεσποτικό που αγαπά τους κόλακες .  Αυτές τις παθογένειες  προσπαθεί  να αποφύγει ο  νομοθέτης  με τους νομοταγείς πολίτες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΡΙΖΟΣ  ΡΑΓΚΑΒΗΣ –                                                                                                  » Τα κυριώτερα  πολιτεύματα  της  Αρχαίας Ελλάδος » .

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΊ΄ΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.img306 [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ]

Η  ΑΡΧΗ   ΤΗΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ :                                                                                               a] .ΚΛΗΡΩΤΕΣ    β].ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΕΣ  γ].ΑΙΡΕΤΕΣ.

΄[ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  – » ΑΡΧΑΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ ‘].img367img346 [ΕΛΛΑΔΑ – »Ο  ΧΡΥΣΟΥΣ  ΑΙΩΝ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ»,  {5ος αι.π.χ } .

Όλες  και όλοι  έχετε  ακούσει  ή διαβάσει για τον ‘Χρυσό  αιώνα ‘ του Περικλή.                   Αυτά ,  που δεν  σας λένε   { είτε  λόγω  αγνοίας  είτε  λόγω συμφερόντων } είναι το πώς λειτουργούσε το ρηξικέλευθο πολίτευμα της Δημοκρατίας. img370 Η  Δημοκρατία  είναι  το πολίτευμα  του  πλήθους .*  Οι πολλοί  κυριαρχούν  και  ασκούν  εξουσία  με σκοπό  την ελευθερία των πολιτών. img371Η  Δημοκρατία έχει  και  κρατεί  με Νόμους.  Πολιτεία   άλλωστε  χωρίς  Νόμους  δεν υφίσταται .img372Το  Σύνταγμα υπερέχει απ’ όλα  τα ψηφίσματα , κοινοβουλευτικά  ή  δημοψηφίσματα  .img373 »Η  Βουλή  θέσπισε και  ο Δήμος  επεκύρωσε  τα ακόλουθα…» !  Σήμερα  αυτό γίνεται ;  Βουλή  έχουμε .Εκκλησία  του Δήμου  έχουμε ;  Όχι ! Έχουμε  δηλαδή  μια ‘ανάπηρη’ ακρωτηριασμένη  Δημοκρατία; Η απάντηση είναι προφανής. Έχουμε  μια Βουλή  των Ολίγων [300] ,όπου  οι ίδιοι  αγορεύουν, οι ίδιοι  ψηφίζουν και εμείς  παρακολουθούμε παθητικά. Αυτό ,που λέει  ο  λαός .’Γιάννης  κερνάει, Γιάννης  πίνει’. Δημοκρατία  χωρίς  εκκλησία του Δήμου ,τυρόπιττα  χωρίς τυρί.img374 Δημοκρατία  προυποθέτει  ΙΣΟΤΗΤΑ και ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ.                                                               Αυτό επιτυγχάνεται  με την  διαδοχική άσκηση της εξουσίας { δλδ  όχι στο μπαστάκωμα  4-5 χρόνια } .Συγκεκριμένα  με ΚΛΗΡΟ  και για ορισμένο χρονικό διάστημα τότε{36ημ.}img305   bandicam 2016-05-22 18-46-06-570 [ΦΩΤΙΟΣ – » ΛΕΞΕΩΝ  ΣΥΝΑΓΩΓΗ »]

  Η  Δημοκρατία  προυποθέτει   την ισότητα  των  πολιτών .Εάν οι πολίτες  είναι ΙΣΟΙ τότε εφαρμόζεται  η  ΚΛΗΡΩΣΗ δια  της  ΚΛΗΡΩΤΙΔΟΣ. 

Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .

Η Δημοκρατία  δεν έχει  επαγγελματίες  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΕΣ  -ΙΕΡΕΙΣ [Ιερουργούς].Γιατί  δεν είναι  πολίτευμα  αντιπροσώπων αλλά  προσώπων . Έχει  ανάγκη την  προσωπική συμμετοχή  όλων των πολιτών. Όλοι  οι  πολίτες  »μετέχειν   Αιδούς  και Δίκης  » συνεπώς   μπορούν να λάβουν αξιώματα. Δεν  υπάρχει  περιορισμός  υψηλής  μόρφωσης  ή  εξειδίκευσης   ή  περιουσίας [μεγάλης]   ή ομορφιάς .    Μόνον »ΑΙΔΩ  ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΗΝ ».

[ΠΛΑΤΩΝ -» Πολιτικός »], {303,c-d}                                                                                      » Είναι  πολύ δύσκολο [παγχάλεπον] να  διακρίνουμε τους πραγματικούς  πολιτικούς  από τους δημαγωγούς ,λαοπλάνους  σοφιστές [γητευτές ] μα και ΑΝΑΓΚΑΙΟ. »

Ποια είναι η αληθινή  Δημοκρατία και ποια η’ μεταμφιεσμένη’ ;                                                 »ΑΔΩΝΙΣ  και  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ [1/3] »..https://youtu.be/OYTj2kdnAPs?t=2 ,ΑΔΩΝΙΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ [2/3]  ,ADONIS & GREGORIUS { 3 /3 }  ΑΔΩΝΙΣ&ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ              Τα  ψέματα  που συχνά ακούμε  ή  διαβάζουμε για την Δημοκρατία.                                         1.»Η  Δημοκρατία του Περικλή  ήταν στην αρχαιότητα. Άρα  πρέπει να την  εκσυγχρονίσουμε ».  Η  Κλασσική Ελλάδα  είναι πάνω από τον χρόνο. Γι’ αυτό  άλλωστε ονομάζεται Κλασσική. Αλλά και  έτσι να  είναι  ,η ειδοποιός διαφορά της Δημοκρατίας από τ’ άλλα πολιτεύματα  είναι ο  ΚΛΗΡΟΣ ,ο ΛΑΧΝΟΣ .**Η κληρωτίδα  είναι η μαμή  της  Δημοκρατίας. Εάν ονομάζεται λοιπόν »Νέα  δημοκρατία» πρέπει να εφαρμόζεται ο ΚΛΗΡΟΣ όπως και στην » Παλιά δημοκρατία». Αλλιώς  είναι  διαφορετικό πολίτευμα.        2.»Η  Δημοκρατία η αρχαία ήταν ΑΜΕΣΗ .Η σημερινή  είναι ΕΜΜΕΣΗ .» !    Δημοκρατία είναι  ΜΟΝΟΝ η  ΑΜΕΣΗ.  Δημοκρατία με αντιπροσώπους ΔΕΝ υφίσταται .  Η  Δημοκρατία  έχει προσωπική συμμετοχή στην άσκηση  της εξουσίας» δια κλήρου».Γι’ αυτό και οι βουλευτές ονομάζονται » κυαμευτοί ».***                                        Δημοκρατία με »καπέλα» [ Προεδρική   ή  μη- Βασιλευομένη ή μη- αστική ![ δηλαδή υπάρχει και η Κωμική ,εκ της  κώμης ;] σοσιαλιστική, καπιταλιστική ,Λα’ι’κή {;] πλουραλιστική{;},συμμετοχική {;} κτλ ] είναι  ψευδαίσθηση   και  σοφιστεία  .                       3.» Η  Δημοκρατία  δεν  είναι  εφικτή  στις  μέρες  μας  γιατί ο πληθυσμός  των πόλεων δεν το  επιτρέπει ».    Σωστό! Αλλά  η τεχνολογία  έχει πολύ προοδεύσει  και μας λύνει  τα  χέρια. Όλοι μπορούμε πλέον να ψηφίζουμε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  μέσω των ΑΤΜ και με απόδειξη.!         Φανερή η ψηφοφορία {ΝΑΙ ή ΟΧΙ } γιατί  οι δημοκράτες δεν είναι δυνατόν να κρύβονται  .  img385Ποιοι  είναι   οι εχθροί  της  Δημοκρατίας ;  Οι  φαύλοι .img384 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ  ΒΙΟΣ.                                                                                                             Όλη  μας η ζωή είναι μέσα  στην αντιπροσώπευση  και την υπακοή. Στην αρχή η οικογένεια ,μετά το σχολείο ,το πανεπιστήμιο ,η εργασία ,τα κόμματα, τα σωματεία ,οι σύλλογοι  όπου  ρίξεις το βλέμμα σου θα  δείς  έναν αντιπρόσωπο των  απροσώπων  και σιωπηλών. Το κωμικοτραγικό   είναι, ότι το εκλαμβάνουμε όλο αυτό  ως  δημοκρατία !         Ποιο είδος  Δημοκρατίας  είναι το  βέλτιστον ;                                                                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – » Πολιτικά».{1318 b}

Την  Αγροτική  πολιτεία έχει σαν πρότυπο  και ο ΠΛΑΤΩΝ στον  διάλογο »ΝΟΜΟΙ».

Πολλές  και πολλοί ,ίσως αναρωτηθείτε μήπως τελικά είναι  μια ‘ρετρό’ ιστορία ,αυτή της Δημοκρατίας και οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για τέτοια υψηλής  ποιότητας  εγχειρήματα.   ΛΑΘΟΣ !   Η  Δημοκρατία  είναι αναγκαία λύση  σε εποχές   παρακμής , αταξίας  και ακολασίας των παρανόμων .Η  Δημοκρατία   είναι το τελευταίο  στάδιο   της  εξέλιξης  των πολιτευμάτων. Είναι η πρόταση   για το παρόν  και η  ελπίδα  για  το  μέλλον  της  Ελλάδος και της Ευρώπης .                        ΠΛΑΤΩΝ- ‘Πολιτικός»  {303 b}

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  η΄ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ;

[*].Πολλοί-Πλήθος -όχλος  : α] Πολλοί, πλήθος  αναρίθμητο .β] Πλήθος ,το ευαρίθμητο  και το μεμετρημένον και συστημα { εξ ου πληθυσμός  ,γιατί οι πολίτες είναι καταγεγραμμένοι  και μετρήσιμοι } γ] ΄Οχλος, το πολύ και αναρίθμητο ,η όχλησις.[οχλώ]  [ΑΜΜΩΝΙΟΣ – »ΛΕΞΙΚΟΝ  ΟΜΟΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΛΕΞΕΩΝ »].

[**] Κλήρος -λαχνός : ✦ ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ G ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

bandicam 2016-05-23 14-56-52-385

Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ. Χωρίς  την  κληρωτίδα δεν υπάρχει  Δημοκρατία.                                              Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ:   η εκλογή δια κλήρου  ήταν  Ιερή  πράξη .O  Πλάτων την αποκαλεί  »Διός  κρίσιν».                                                                                                          [ΝΕΩΤΕΡΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ  ΛΕΞΙΚΟΝ »ΗΛΙΟΥ»].

[Γ.ΛΑΜΨΑΣ – » ΛΕΞΙΚΟ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ »].

Βέβαια οι περισσότεροι  Έλληνες  όταν  ακούνε   κλήρο  και  λαχνό ,το  μυαλό τους  πάει  στα  καζίνο  και στις  λοταρίες .Πάλι  καλά .Είναι το μόνο που  έμεινε  να  μας θυμίζει  την δημοκρατική  ισότητα.

{***} ΚΥΑΜΟΣ = το κουκκί. Οι  κύαμοι ήταν  το μέσο για την κληρωτή εκλογή  των αξιωμάτων στην Αρχ.Αθήνα. {κυαμευτός=κατόπιν κληρώσεως }.

Ο  κυαμοτρώξ [= o κυαμοτρώκτης, o κυαμοφάγος ] .                    

Η Δημοκρατία  δεν  αγαπά τους   σολίστες  παρά μόνον εάν  ενταχθούν  στην  ορχήστρα  και  στην μπαγκέτα του Δήμου.    Υ.Γ .Με το θέμα της  Δημοκρατίας  είχε ασχοληθεί και ο μεγάλος μας διανοητής  Κορν.Καστοριάδης  .                                                                                                      ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }   Κεφ.6 : οι εκλογές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.      

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

                                ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ        –             ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ 

 

                                                                                                                                      30.

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                                                             

                                                                    

 

Aριστεία και Κλήρωση.

Τα  αριστεία εν τέλει  είναι  ρετσινιά ; Εάν  είναι,  καλώς  τα καταργεί η κυβέρνηση   δια μέσου της κληρώσεως  ,  προσπαθώντας  να αποδιώξει τα  αριστοκρατικά   αυτά κατάλοιπα  της.. αξιοκρατίας  και της ..άμιλλας. Τούδε και στο εξής  όλοι οι μαθητές  θα είναι  ίσοι [ ως προς τι ;] ως εκ τούτου θα αναδεικνύεται και  ο σημαιοφόρος ,όχι δια της ευγενούς  άμιλλας  αλλά  δια της κληρώσεως .Η αρχή της  ελάσσονος  προσπάθειας  και της  εκπαιδεύσεως   άνευ  παιδεύσεως.! Όλα τα προαναφερθέντα  δεν είναι υποθέσεις αλλά ιδεολογικές  θέσεις  μιας  μηδίζουσας,   προοδευτικής {;}  και προπάντων Μνημονιακής  »αριστεράς» .Το φαιδρό και θλιβερό ταυτόχρονα  είναι , ότι προσπαθούν να μας πείσουν  ,πως   αυτά τα επιχειρήματα  { προ’ι’όντα  ημιμαθείας  μάλλον  και  πνευματικής συγχύσεως  } εδράζονται  στο  Δημοκρατικό πολίτευμα και μάλιστα στην ..Αρχαία  Αθηνα’ι’κή Δημοκρατία. !! ‘Όπως γράφει και ο συμπαθής  αρθρογράφος της  εφ.» ΑΥΓΗ » , Ν.Σαραντάκος  , που απηχεί  εν πολλοίς  και τις  κυβερνητικές θέσεις  : η  ανάδειξη ηγετών με κλήρωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας ! Καταβάλλει  προσπάθεια  να το  σώσει στο τέλος  με  ένα <θαρρώ> . Δεν νομίζω όμως   ότι  είναι θέμα θάρρους  αλλά  αλήθειας. Η δε  αλήθεια είναι θέμα γνώσης κι όχι θάρρους.

<< Νορμανδικά μεζεδάκια >.                                                                                       bandicam 2017-08-12 16-38-23-370     Υπάρχει κι  ο αντίλογος της αντιπολιτευόμενης παράταξης { δεξιάς  κατ’ ευφημισμόν λεγομένης  } που νομίζει , ότι ο κλήρος ταιριάζει μόνο στις λοταρίες και στις  λαχνοφόρες αγορές  και δεν έχει  σχέση με την δημοκρατία .! Αυτοί βρίσκονται σε πλήρη άγνοια. Κινούμαστε σαν το εκκρεμές ,μεταξύ ημιμαθών και αμαθών, δηλαδή.                                                      Ας  πάρουμε  τα πράγματα από την αρχή για να βρούμε τον μίτο της Αριάδνης.   1. <<.. ανάδειξης σημαιοφόρων με κλήρωση..>> Η κλήρωση είναι το βασικό συστατικό  και  η ειδοποιός  διαφορά  ενός πολιτεύματος , που θέλει να λέγεται δημοκρατικό. Όμως   δεν εφαρμόζεται παντού και πάντα . Η  αναγκαία  προϋπόθεση  για να εφαρμοστεί η κλήρωση ,είναι η ισότητα. Μεταξύ  ίσων εφαρμόζεται η ισότητα , ενώ μεταξύ  ανίσων  η ανισότητα. Ο  σημαιοφόρος με κάποιους  και σε κάτι  πρέπει να είναι ίσος  ώστε να εφαρμόσουμε  κλήρωση. { δηλαδή  ίσος στην βαθμολογία , στις αθλητικές επιδόσεις   ή στο ύψος  με κάποιον άλλον  κτλ  }.Στα άνισα ΔΕΝ εφαρμόζεται ισότητα [ άρα κλήρωση ] γιατί  είναι άδικο.  Επίσης  για να έχουμε ισότητα ή ανισότητα πρέπει τα μεγέθη να είναι μετρήσιμα .Ισότητα  ή ανισότητα   χωρίς  μέτρο δεν υφίσταται.             ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά » , { 1280 a -10}. Ισότητα  και  ανισότητα.

  2. <<..ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας την ανάδειξη ηγετών με κλήρωση -έχει γράψει κι ο Αριστοτέλης κάτι {;} θαρρώ. >> Τι σημαίνει το  ρ. Θαρσώ / θαρρώ ;                         Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ». Θαρρώ = έχω θάρρος , πεποίθηση , νομίζω , φαντάζομαι.  Θαρσώ = α] είμαι γεμάτος θάρρος β] είμαι θρασύς.  Δίλημμα : Θάρρος ή θράσος ;

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  –  » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ». Ο ηγέτης / αγέτης  / ηγητήρ { άγω } = αρχηγός , οδηγός , στρατηγός .Ο Ηγέτης του λαού [ λαγέτης] στην Αθηνα’ι’κή  Δημοκρατία , ήταν ο Στρατηγός  Περικλής  [ ενός ανδρός αρχή  με την συγκατάθεση  βεβαίως του δήμου ].Οι  Δέκα στρατηγοί στην Αθηνα’ι’κή  δημοκρατία ΔΕΝ αναδεικνύονταν με κλήρωση αλλά με φανερή ψηφοφορία{ χειροτονητές  αρχές }.

             ΠΕΡΙΚΛΗΣ  { 494 π.Χ.  –  429 π.Χ. } .  Στρατηγός , Πολιτικός , Ιερέας , Ρήτωρ .  

{Φανταστείτε σήμερα  έναν πολιτικό ηγέτη με τα ανάλογα προσόντα.}

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’. Ο κλήρος / κλάρος  ήταν πανάρχαιο έθιμο πριν την δημοκρατία. Είχε δε  θρησκευτικήν  αρχή , καθότι  πάσα εκλογή δια κλήρου  ήταν ΙΕΡΗ. Οι  θεσπίζοντες  την κλήρωση ΔΕΝ εμπιστεύονταν την τύχη αλλά τους θεούς  .Εντεύθεν  ο θείος Πλάτων καλεί την κλήρωση << Διός  κρίσιν >> , η οποία λάμβανε χώρα όχι μόνον κατά  τις  εκλογές  των αρχόντων  αλλά  και σε άλλες εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου .

Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ.

ΚΟΡΝ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ  – ‘ Η Ελληνική  ιδιαιτερότητα ‘ .

ΟΜΗΡΟΥ – »  Οδύσσεια »,  {κ’- 206.} , [ Κ.Δούκας:   απόδοσις,σχόλια }.Στον Ομηρικό κόσμο μνημονεύονται  οι  δημοκρατικές  κληρώσεις .  Ο  Οδυσσέας  χώρισε σε δύο  μέρη τους συντρόφους του  με δύο  αρχηγούς  .Ακολούθησε κλήρωση  μεταξύ του Οδυσσέως και του Ευρυλόχου για το ποιοι  θα πάει να εξευρευνήσουν  το νησί της Κίρκης.Οι  λαχνοί μπήκαν σε χάλκινη περικεφαλαία  και  κουνώντας την , πετάχτηκε έξω ο λαχνός.   << κλήρους σε χάλκινο κράνος  πάλαμε και ξεπήδησεν  ο κλήρος του Ευρυλόχου ..>>.  

ΚΩΝ. ΚΟΛΜΕΡ – » Άμεση  Δημοκρατία » [ αντί  Κλεπτοκρατίας  ].<< Η άμεσος δημοκρατία είναι ελληνική επινόηση , ενώ η έμμεσος  ξενόφερτη -Αγγλική , στηριζόμενη στην μοναρχία.! Η διασπορά της εξουσίας σε πολλούς  καθιστά τις καταχρήσεις { λαμογιές } δυσκολότερες. Η πρώτη Άμεσος Δημοκρατία ήταν της Σπάρτης και όχι των Αθηνών ! { εκπληκτικός  ερευνητής ο  Κ.Κόλμερ ,  ευρυμαθής  και εμβριθής  μελετητής }

Ουσιαστικά δεν υφίσταται διαχωρισμός της Δημοκρατίας σε άμεση και έμμεση. Είναι εφεύρημα προπαγάνδας ή σχήμα κατ’ευφημισμόν. Υπάρχει μόνο η Άμεση   Δημοκρατία άνευ αντιπροσώπων .Η Έμμεση  είναι  μεταμφιεσμένη  Ολιγαρχία.341129

ΣΑΡ.ΚΑΡΓΑΚΟΥ – » Ιστορία της Αρχαίας Σπάρτης » , ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ :  Λυκούργος – Νουμάς .  Λυκούργος , 6. { α]. Κατανομή λαού σε Φυλές  και Φατρίες  β]. Εγκαθίδρυση Γερουσίας και δύο [2] Βασιλέων γ].Επιβολή σύγκλησης της Απέλλας [= εκκλησία του Δήμου ].

ΔΙΑΜ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ – » Η Αρχαία  Σπάρτη ».  ΡΗΤΡΑ  ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  {η  βάση  της  αρχαιότερης  Δημοκρατίας  στον κόσμο.}

ΠΕΡ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ –   << H Βουλή των σαλτιμπάγκων >>  Η  αντιπροσωπευτική   δημοκρατία ,[ κατ’ευφημισμόν  δημοκρατία ] επινοήθηκε από τους αποικιοκράτες Εγγλέζους και επεκτάθηκε σ’όλο τον κόσμο.ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αλλά μια ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ { δια ψήφου } ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ..Ήρθαν δηλαδή οι  Βρεττανοί να διδάξουν  δημοκρατία στην Ελλάδα  .!  Έλα δημοκρατία στον τόπο σου ..δηλαδή. Κι από τον πολύ  Αγγλικό  σανό  γινήκαμε  χορτοφάγοι.! Διότι η πραγματική και Μία  Δημοκρατία ΔΕΝ έχει αντιπροσώπους αλλά έχει Προσωπική συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων .Δεν εκχωρεί σε κανέναν [ ούτε στους αρίστους ] το δικαίωμα να αποφασίζει αντ’αυτού. Διότι είναι υποτιμητικό και δουλοπρεπές .Το άκρον άωτον δε της ειρωνείας , είναι το απόφθεγμα του κυνικού και ραδιούργου Τσώρτσιλ {με τις ..χαρτοπετσέτες} : << Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα [ ενν. την Ολιγαρχία ] αλλά μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάτι…καλύτερο.>.!! Χα.! Βαφτίζει το κρέας ψάρι σαν τους ψευτοκαλόγερους. Τι εννοεί ο ποιητής ; Το γράφει πολύ εύστοχα  ο Π.Κοροβέσης : << Aυτό  το πολίτευμα είναι το χειρότερο για σας , αλλά το καλύτερο για μας. Γι αυτό δεν ψάχνουμε για κάτι άλλο .>> !! Σάρωση_20170812 (5)Σάρωση_20170812 (4)

                                                Ουίνστον  Τσώρτσιλ , { 1874 –  1965 }.
ca2bf0a1e1938c4adc4fe82aef71682f_XL   ΠΛΑΤΩΝ- ‘
Πολιτικός»  {303 b} .  Η δημοκρατία εφαρμόζεται σε περιόδους παρακμής  και ανομίας , όταν όλα είναι  αχαλίνωτα και χαοτικά.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }   Κεφ.6 : οι εκλογές. Η εκλογή των Αρχόντων δια ψήφου είναι ΑΡΧΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ.! 

Πώς  ήταν δομημένη    η  πραγματική   Δημοκρατία   ;

                                    Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ .

Σάρωση_20170812 (10)   ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –  » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ». Οι  αρχές  διακρίνονταν  σε 1]. ΚΛΗΡΩΤΕΣ { =με κλήρωση }   2]. ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΕΣ { =φανερή  ψηφοφορία  δια ανατάσεως της χειρός } 3]. ΑΙΡΕΤΕΣ {=μυστική ψηφοφορία }.

.Όλοι ,εάν διαθέτουν »  ΑΙΔΩ  τε και ΔΙΚΗΝ » είναι  ίσοι και άξιοι να συμμετέχουν στην εξουσία. Οι δέκα  Στρατηγοί  εκλέγονταν < εξ απάντων > και < υπό πάντων>. Ο Ηγέτης [ Στρατηγός]  εκλεγόταν από τον λαό  αφενός  και  αφετέρου  από τους υπολοίπους Στρατηγούς  κατ’ έτος  { χειροτονητός }.                                                                                          ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –  » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ». Η θητεία των  Δέκα Στρατηγοί ήταν απεριόριστος. , των οποίων όμως η εκλογή γινόταν κατ’ έτος.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Αθηναίων  Πολιτεία ». <<Εκλέγουν όλες τις στρατιωτικές αρχές  : Δέκα  Στρατηγούς  και αποφασίζουν με ψηφοφορία , ποια καθήκοντα θα ασκήσει ο καθένας..>>

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Αθηναίων  Πολιτεία ». Κληρωτοί άρχοντες , η Βουλή των Πεντακοσίων , η Εκκλησία του Δήμου . Οι βουλευτές  αναδεικνύονται στα αξιώματα δια  ΚΛΗΡΟΥ ,διότι μεταξύ ίσων επιβάλλεται η  κλήρωση .Στην Δημοκρατία  της ισότητας επιλέγονται   δια  ΚΛΗΡΟΥ  οι ικανοί * πολίτες .Όλοι ,εάν διαθέτουν » ΔΙΚΗΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΙΔΩ ,‘{ Πρωταγόρας } είναι  ίσοι και άξιοι  ,άρα μπορούν  να συμμετέχουν στην άσκηση της  δημοσίας  εξουσίας.  Στην  Αριστοκρατία  { ουσιαστικά  ήταν η εκτροπή αυτής , η ολιγαρχία }  της ανισότητας  αναζητούνται  οι  άριστοι {= η αριστεία / ολιγαρχία του πλούτου  } των πολιτών  και  όχι οι αίσχιστοι{=πένητες } , γι’ αυτό  και επιλέγονται δια ΨΗΦΟΥ .

                                   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.img306

  Η Δημοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευμα .Άλλωστε τέλεια πολιτεύματα δεν υπάρχουν , διότι δεν υπάρχουν τέλειοι πολίτες να το στελεχώσουν. Ο άνθρωπος είναι από την φύση του ατελής. Η Δημοκρατία ούτε ορθό πολίτευμα είναι αλλά εκτροπή της Πολιτείας ή Τιμοκρατίας .Η εκτροπή αυτή όμως είναι η μικρότερη των άλλων . Εν τούτοις ,αν και εκτροπή , τόσο  πολύ θέλγει , που έχουν » βαφτίσει» όλα τα Ολιγαρχικά πολιτεύματα { =εκλογή δια ψήφου} σε Δημοκρατικά { = εκλογή δια κλήρου }.!! Αυτό ονομάζεται πολιτικός φερετζές. Η δημοκρατία – εκτός από την Αρχαία Ελλάδα-  ΔΕΝ έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο μέχρι σήμερα. Οι παρούσες συνθήκες παρακμής και εξαθλίωσης   με την ραγδαία όμως τεχνολογική ανάπτυξη[ η  οποία  λύνει πλέον τα χέρια ] , μας δίνει το δικαίωμα να οραματιζόμαστε έναν κόσμο καλλίτερο και πιο δίκαιο  με πραγματικό δημοκρατικό πολίτευμα , για  τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Ο Χρυσούς αιών της Αθηνα’ι’κής  Δημοκρατίας  μας δείχνει τον δρόμο ,αρκεί εμείς  να μην βλέπουμε το δάκτυλο.   Περισσότερα περί Δημοκρατίας  και κληρώσεως στο :  << Παλαιά και Νέα Δημοκρατία.>>                                                                                                                                         * <<οι ικανοί πολίτες >> :   όχι  όλοι , διότι πριν την ανάληψη των καθηκόντων ,υπήρχαν οι εξετάσεις  των  υποψηφίων . ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ της ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ,   Άρθρο  50 .    ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –  » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ». << Αρχές  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ,ΕΠΙΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ  και ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ των  αρχόντων .>>

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΕΛΠΙΔΑΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

                                     ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ   ΒΙΒΛΙΑ  –  ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

Αριστεία και Αριστερά.

Ποια η σχέση της αριστείας με την αριστερά ;  << Η αριστεία είναι ..ρετσινιά. >>  !!                 Το δήλωσε  ο < αριστερός> πανεπιστημιακός δάσκαλος {;} και πρώην Υπουργός Παιδείας {!}  Αριστ. Μπαλτάς , απόφοιτος του  Κολλεγίου Αθηνών { Ψυχικό }  σύμφωνα  με το μοντέλο  Αριστείας  EFQM , bandicam 2017-08-11 14-07-38-993 που  ασχολήθηκε  με την επιστημολογία του Λουί Αλτουσέρ  και μελέτησε  το έργο των Βιτγκενστάιν, Νίτσε, Σπινόζα, Ντεριντά, McDowell, Μπένγιαμιν αλλά δεν έχει ιδέα από από Αρχαία Ελληνική γραμματεία και Ελληνική γλώσσα. Γιατί είναι άτοπο  { ίσως και οξύμωρο σχήμα } να αυτοχαρακτηρίζεται   κάποιος αριστερός [= αυτός που αγαπά , αναζητεί  και  επιζητεί τα  αριστεία ]  και να μισεί την  αριστεία .Εκτός αν είναι  μόδα , οι σημερινοί  αριστεροί  ιδεολόγοι  να συνδυάζουν τα αριστερόστροφα  ιδεολογήματά τους  με την αριστεία της δεξιόστροφης τσέπης. .                                                                                      1.Τι είναι η ρετσινιά ;  Κηλίδα , διαβολή , δυσφήμηση, συκοφαντία .
Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – » Υπερλεξικό  της  Νεοελληνικής γλώσσας ».                                        Ρετσινιά από το ρετσίνι { < ρητίνη }.

2.Τι είναι  η αριστεία ; Η υπεροχή σε ανδρεία και μεγαλοψυχία , η γενναιότητα.                       LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσας ‘. Τα αριστεία = το βραβείο του αρίστου και γενναιοτάτου , η αμοιβή  επ’ ανδραγαθία. Αριστεύω = είμαι ο άριστος ή ο γενναιότατος, λαμβάνω το αριστείον  επ’ ανδρεία.

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – »Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                     Ο άριστος είναι ο υπερθετικός βαθμός του αγαθού .

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – » Αίας » {στ.442   } .Κράτος αριστείας .

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν  ερμηνευτικόν ».Κράτος αριστείας = βραβείον υπεροχής .

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς »{ Ζ,208 }. << ..αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων.. >>= << ..πάντα να αριστεύω  και να υπερέχω  των άλλων ..>>.

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».  Άμιλλα { άμα + ίλη }=φιλονεικία , συνερισιά .Αγώνας με άλλον για κάποιο πράγμα.

ΧΡ.ΡΩΜΑ – » Λεξικό αναπτυγμένων εννοιών ». Η άμιλλα εκδηλώνεται με δύο μορφές : αγαθή και κακή  ,αναλόγως των έργων της.

                           ΟΛΥΜΠΙ[Α]ΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ    και    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ  ΙΔΕΩΔΕΣ.9

Γ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Ηράκλειτος ο  Εφέσιος  ». < Πόλεμος πατήρ πάντων >.

3.Ποιος είναι ο αριστερός ;                                                                                                    Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό λεξικό ». Αριστερός : 1]. Ευώνυμος { ευ + όνυμα / όνομα } ,ζερβός  2]. Μτφ. ο δυσοίωνος { σύμφωνα με  τους οιωνοσκόπους }.

G.AUTENRIETH  –  » Ομηρικόν Λεξικόν ».                                                                                     Αριστερός  < άριστος  { αρείων , άρι- } και ώριστος = εξοχώτατος ,ικανότατος , ανδρειότατος , πρώτος.

J.B. HOFMANN – » Ετυμολογικόν  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».                                         Αριστερός : ζερβός , δυσοίωνος.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ – » Λεξικόν  της  Προσωκρατικής  Φιλοσοφίας ».                              Αριστερός{ left } –Δεξιός { right }.

ARISTOTELIS – » Opera Omnia ». Κατά τους Πυθαγορείους , οι δέκα αρχές  τας κατά συστοιχίαν  λεγομένας  { δεξιόν – αριστερόν  }.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                        Αριστερός { sinister}, εις τα αριστερά , επ’αριστερά , προς τ’αριστερά , παρ’αριστερά . 2]. Αριστερά [χείρ]  3]. ο προμηνύων κακά , ο δυσοίωνος.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                    Ο οιωνός και η οιωνοσκοπία.

Ο, τι έρχεται από την Ανατολή = ΕΥ- [καλόν] , ό,τι έρχεται από την Δύση =ΔΥΣ -{ κακόν}Σάρωση_20170811

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς » {  Μ, 243  }. << ..είς  οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης >. Ο καλλίτερος οιωνός- είπε ο  γενναίος   Έκτωρ –  είναι να αμύνεσαι για την πατρίδα σου [και αψήφησε τους οιωνοσκόπους για το καθήκον.! ]. Η  αριστεία της υπερτάτης  θυσίας .

 

ARISTOTELIS – » Opera ».  << To  αριστερόν ή κάτω ή όπισθεν κακόν  έλεγον  οι  Πυθαγόρειοι >>, { Fr.195 }.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ –  » Περί  ουρανού », { Β,285 a }.                                                                                   Οι Πυθαγόρειοι μιλούσαν για δύο μόνο τέτοιες αρχές , την Δεξιά και την Αριστερά.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ –  » Περί  ουρανού », { Β,285 b }.                                                                            Από τα Δεξιά  η ανατολή  των  άστρων  και από τα Αριστερά  η δύσις.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ». Αριστερός < άριστος { κατ’ευφημισμόν }.Αριστερά , η μη ούσα αρίστη , αλλά την ετέρα [ = η άλλη από τις δύο , δλδ.  η δεξιά ]  υπηρετούσα. Άριστος ,  { Άρης > αρείων  > άριστος  } κυρίως ο ισχυρός στο πόλεμο, ο εν πολέμω ανδραγαθών .

ΦΩΤΙΟΥ – » Λέξεων συναγωγή ». Αριστερός , ο αμαθής  και  υπεναντίος [=ο κείμενος απέναντι }στον δεξιό.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν » Αριστεύω =ανδραγανθίζομαι. Αριστεύς = ανδρείος .Αριστίνδην = ο εκ των αρίστων εκλελεγμένος.

ΣΟΥ’Ί’ΔΑΣ ή ΣΟΥΔΑΣ – » Λεξικόν ».Αριστερός = αυτός που μεταχειρίζεται το αριστερό του χέρι { αριστερόχειρ} , όπως οι άλλοι το δεξιό χέρι. «επ’αριστερά έβας «= παραστράτησες από το ορθό. Αριστείον = δώρο για τον νικητή. Αριστερά =τα μωρά , Δεξιά = τα συνετά.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – » Αίας » {στ.183 }.Φρενόθεν  επ’αριστερά έβας  = ξεστράτισες  απ’ την λογική .

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν  ερμηνευτικόν ».                                                                               Δεξιά = τα φρόνιμα. Αριστερά =τα άφρονα.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ». Η Αριστεία = παλληκαριά, ανδραγαθία. Το Αριστείον = βραβείον ανδρείας. Αριστερός { άριστος  κατ’ ευφημισμόν }= ευώνυμος , ζερβός , λαιός , ανάποδος , ανόητος , ζαβός , απαίσιος [= μη αίσιος ].

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – »Ετυμολογικό Λεξικό της  Κοινής Νεοελληνικής ». Αριστεύω > αριστείον > αριστείο. Άριστος > αριστ-ερός.  Άριστος —-> υπερθ. του αγαθός.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».                                     Αριστερά , η αριστερή πτέρυγα της Βουλής.Οι βουλευτές της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Μεταφορικά : o πλανώμενος , ο άφρων, ο του ορθού απομακρυνόμενος. {  ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΔΕΞΙΑ έχουν τις ρίζες τους στη Γαλλική Επανάσταση  και αναφέρονταν στον τρόπο που κάθονταν οι παρατάξεις στη Γενική Συνέλευση .ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ }

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».                           Αριστερός { sinistro  / sinister , left , link  } , o  σκαιός , ο λαιός  , ο ευώνυμος .

002605220156387

Αριστερός [κυριολεκτικά ]είναι ο ερών την αριστείαν.  Η  αριστεία είναι αποτέλεσμα της ευγενούς άμιλλας . Άμιλλα είναι ο συναγωνισμός για το ιδεώδες ,η πάλη , ο πόλεμος  γιατί <πόλεμος  πατήρ πάντων >.Είναι  λέξη κατ’ευφημισμόν , ο ευώνυμος { καλώνυμος}. Γιατί δεν δέχεται και δεν υποδέχεται ,όπως ο δεξιός.  Έχει άμεση σχέση με τους οιωνοσκόπους και την κίνηση των οιωνών{ όρνια }από τα δεξιά { ανατολή }=καλός οιωνός .Από τα αριστερά { δύση } = κακός οιωνός. Δεν έχει καμμία σχέση με ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες. Έχει χρησιμοποιηθεί   από τους προπαγανδιστές  και σκοταδιστές της εξουσίας για να συσκοτίσουν και να προξενήσουν σύγχυση εννοιών. Ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες είναι ο κομμουνισμός , ο σοσιαλισμός , ο αναρχισμός , ο καπιταλισμός  και  το  αδερφάκι του ο νεοφιλελευθερισμός  κ.τ .λ  .Εάν θέλετε να διώξετε την θολοκουλτούρα  από τον νού σας μην χρησιμοποιείτε  αυτές τις χωροταξικές  λέξεις  : Δεξιός-Αριστερός στην πολιτική. Μην υποβαθμίζετε  την διανοητική λειτουργία σε τροχονόμο{ κατά τ’άλλα  αξιοσέβαστο  και αναγκαίο επάγγελμα].Προσπαθήστε να σκεφθείτε  με πολιτικούς όρους. << Άνθρωπος , το σύνολο των  πράξεών  του >>- είπε ο   Κ.Μάρξ , ο οποίος ήταν λάτρης των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και  δεν ήταν ψευτο- κομμουνιστής { =αριστερός}..                                                                                                               ΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ – » Αρχαίοι  Έλληνες  συγγραφείς στο Κεφάλαιο του Μάρξ ».

Σήμερα  Αριστερός και δεξιός δεν είναι  τίποτα  άλλο  , παρά   το άλλοθι των  ημιαγραμμάτων  κρατικοδίαιτων  και απαιδεύτων  κομματαρχών , υπάκουων σκυταλοδρόμων της Μνημονιακής  Γερμανοκρατούμενης   πατρίδα μας.                             Καλό Δεκαπενταύγουστο .Είθε  η Παναγία Μητέρα να μας φωτίσει τον δρόμο για την λευτεριά.    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ       –      ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ .

 

 

 

 

 

 

Πώς μι το ‘ πες ;

Θυμάστε τον περίφημο Ζήκο στην κωμωδία << Της κακομοίρας>> ;  Κλασσική , υπέροχη ταινία με τον αξέχαστο  Κ. Χατζηχρήστο   ,που  είχε αυτήν την  ιδιόμορφη  χωριάτικη  προφορά και προξενούσε ασταμάτητο γέλιο με τα < ασουπή >του.  Ένα ενδιαφέρον  βιβλίο  υπάρχει στο διαδίκτυο  του  Μ.ΣΟΦΙΑΝΟΥ – » Πώς το είπες ; » το οποίο ασχολείται με την <σωστή>εκφορά  του προφορικού  λόγου  { π. χ   κουνάβγια , αβγουστος , κοζμος , συνχαρητήρια κ.τ.λ }  postoeipes.gr,     Το e-book  εκτός των άλλων γλαφυρών  περιλαμβάνει  και τις  γνωστές παραπλανητικές    θεωρίες  .1] Την  ανιστόρητη  θεωρία  περί  Φοινικικού αλφαβήτου   2] Την  θαμμένη  από τον χρόνο   θεωρία της Ερασμιακής προφοράς.

  1. Για  το υποτιθέμενο  φοινικικό αλφάβητο { υποτιθέμενο , διότι αλφάβητο χωρίς  φωνήεντα δεν είναι αλφάβητο } ή μάλλον για τα  << φοινικήια  γράμματα >>  υπάρχουν πολλές  και ποικίλες πηγές ικανές να σε οδηγήσουν σε τεκμηριωμένο συμπέρασμα. Γιατί αγνοούνται  αυτές  ; Το φάρμακο  στις  ασαφείς ,  θολοκουλτουριάρικες  { ίσως  εσκεμμένα  } θεωρίες  είναι η έρευνα. Μη  καταπίνετε αμάσητο  ό,τι διαβάζετε. Βάλτε κρησάρα στο  νού  σας. Δια-χωρίστε  την ήρα από  το στάρι.  Αφήστε να περάσουν  μόνο οι λεπτοφυείς σταρένιες  ιδέες , κατάλληλες για νοητική βρώση. Πετάξτε την  ατεκμηρίωτη  ήρα , κατάλληλη  για ζωοτροφές .Το  <Λόλιο το μεθυστικόν > { ήρα}  είναι δηλητηριώδες για τους ανθρώπους.                                                                                                                         ΣΟΥΔΑ ή ΣΟΥ’Ί’ΔΑ  – » Λεξικόν ». Tα  ονόμασαν  Φοινικήια   γράμματα  ή  από τον Φοίνικα του  Αγήνορος  [όπως λένε Λυδοί  και  Ίωνες  ] ή  κατά τους Κρήτες  από τα πέταλα του  φοίνικος , όπου έγραφαν  ή  από την Φοινίκη  κόρη του Ακταίωνος.

ΦΩΤΙΟΥ  –  » Λέξεων  Συναγωγή ».Φοινικήια  γράμματα. Και εδώ καταγράφονται τρείς πιθανές  εκδοχές για τα < φοινικικά>  γράμματα.

2. Για την κατασκευασμένη   ψευτο- φοινικική  θεωρία  διαβάστε εδώ.  :   << » Ψεύσμα Φοινικικόν » και … Φοινικολαγνεία. >>   

Για το πώς  βέλαζαν τα πρόβατα  και  για  την Ερασμιακή προφορά ,  διαβάστε  το αναλυτικό άρθρο με όλες τις αποδείξεις.     << Πώς σαλαγούσε ο αρχαίος ποιμήν ;>>

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » Βληχώμαι =βελάζω / μπελάζω  ,φωνάζω βέ -βέ { μπέ-μπέ }.

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – »Ετυμολογικό Λεξικό της  Κοινής Νεοελληνικής »Βελάζω , ονοματοποιημένο  από τη φωνή των προβάτων ,το βέλασμα.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ – » Πηγές της Νεοελληνικής  εθνότητας »  { Κεφ.18 ,σελ.527-528.}  <<..Ο αυτός φθόγγος  , η αυτή  λέξη  ενίοτε   προφέρονται ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΑ  από τους  διάφορους  λαούς της Ελλάδας .>>

Αθανάσιος Χριστόπουλος – Κατά της ερασμιακής προφοράς.

ΣΥΝΙΖΗΣΗ , η συνεκφώνηση  δύο φωνηέντων ή φωνήεντος και διφθόγγου σε μια συλλαβή. Σε πολλές λέξεις όταν ακολουθεί φωνήεν  ύστερα από το φθόγγο ι [ η,υ,ει,οι ] ή το φθόγγο ε  { αι } , τα δύο φωνήεντα μπορούν να προφέρονται μαζί σε μια συλλαβή.         LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». Συνίζησις { συνιζάνω } = καταβύθιση , βούλιασμα .

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ». Συνίζησις , μεταφορική η λέξη .Όταν το ένα φωνήεν συνιζάνει  και συγκάθεται  συγκρυπτόμενο  από το έτερο φωνήεν .Το δίς  ,από το δυάκις  και το τρίς από το  τριάκις.

ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – » Νεοελληνική  Γραμματική ». ΣΥΝΙΖΗΣΗ , η συνεκφώνηση  δύο φωνηέντων ή φωνήεντος και διφθόγγου  σε μια  συλλαβή.

ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – » Νεοελληνική  Πολυτονική  Γραμματική ». Στις λέξεις αυτές , που έγινε συνίζηση ,τα συμπλέγματα των φωνηέντων που γράφουμε ,λέγονται Καταχρηστικοί  δίφθογγοι.

Ακολουθεί πίνακας ομοήχων λέξεων   , οι  οποίες όταν υπόκεινται σε συνίζηση  , αλλάζει και το νόημα τους !!  Αυτό για  να ισχύει,  προϋποθέτει  την ύπαρξη  διαφορετικών  γλωσσικών ριζών . Διότι η αυτόνομη συνίζηση δεν  νοηματοδοτεί   διαφορετικά το περιεχόμενο των λέξεων. Άλλωστε στο γραπτό  λόγο εφαρμόζεται η γραμματική τέχνη και η αναζήτηση του  ετύμου , όχι  στον προφορικό. Δουλειά  και δουλεία για παράδειγμα  , διαφέρουν ή ομοιάζουν  βάσει  ετυμολογίας και όχι  συνίζησης ;  Προσέξτε τον παρακάτω πίνακα και προσπαθήστε να διακρίνετε την ετυμολογία των λέξεων .Η συνίζηση δεν αλλάζει την αλήθεια των λέξεων.

                                 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΜΟΗΧΩΝ { με ή χωρίς συνίζηση } bandicam 2017-06-27 21-44-32-782                                     ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΜΟΗΧΩΝ  με   ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ.Σάρωση_20170706 (3)                                            ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ .

1.Άδειος ,Άδεια, Άδειο { επίθ.} :  α] Από το Αδειάζω { =κενώνω}   ——-    Άδεια { ουσ.}:  I]. A [στερ.]  + Δέος {=φόβος , σεβασμός }. II]. A[στερ.] + Δέομαι {= χρειάζομαι, έχω ανάγκη } . Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν της  Ελληνικής  γλώσσης ». 1.] Αδεής = α[στερ.] + δέος  2.] Αδεής = α[στερ.] + δέω .

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – »Ετυμολογικό Λεξικό της  Κοινής Νεοελληνικής »Άδεια  <  α -δεής  = α[στερ.] + δέος .   Άδειος  <  αδειάζω { υποχωρητικό }

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν  Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ». Διαφέρει το δέος από τον φόβο. Δέος είναι πολύχρονη  υπόνοια κακού. Φόβος δε  είναι   παραυτίκα   πτόησις {=πτώση ηθικού}.

2.Ακρίβεια { ουσ.} : Άκρα + βαίνω ———————Ακρίβεια = ακριβώς { επιρ.}                         Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ». Ακριβής  { άκρος  + βαίνω } ή { α [επιτατικό ] + κρίνω .

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».  Ακρίβεια =/= Φτήνια { =ευθηνία  }

3 .Βιός [I] [το], ουσιαστικό : από την Βία { Fις  —> Vis —> Ις  }= Ισχύς , δύναμις.       ——————— Βίος [II] [ο] ,ουσιαστικό : από το βίος. Βιός [III] {o}, ουσιαστικό  : το τόξο { ως βιοποριστικό εργαλείο ,< από της κατά την έντασιν βίας >- Ησύχιος }.                                  I .ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικό λεξικό ». Βίος = η ζωή . Βιός  = η περιουσία , το τόξο .

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ». Βίος ή βιωτή = το μετά βίας και ανάγκης ζην  ή παρά  το  βέω {= πορεύομαι } ,βίος η οδός  και η πορεία.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ». Βία / βίη { vis } = η σωματική δύναμη , η ρώμη. Βιάζω = εκβιάζω , μετέρχομαι βίας.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – »Ο εν τη λέξει Λόγος ».  Ζωή <  ζέω  {= είμαι ζεστός , θερμός , βράζω } και  Βίος. < [ F]ις { =δύναμη , βία }.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν  Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ». Βίος είναι η λογική ζωή. Βίον  έχουν μόνο τα  έλλογα ,τουτέστιν οι άνθρωποι . Ζωή και τα  άλογα  και  τα  έλλογα.

4. Έννοια  & Έννοια  . Αυτή που βρίσκεται εντός του  Νου  .                            ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – »Ετυμολογικό Λεξικό της  Κοινής Νεοελληνικής ». Έννοια = εν + νούς .

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ». Έννοια [ εν + νοώ ]  = το  εντός  του  νού  . Σκέψη  , διαλογισμός , λογισμός , σκοτούρα,  έγνοια.

Γ.ΛΑΘΥΡΗΣ – » Λεξικό  Εννοιών της Πλατωνικής  Φιλοσοφίας »{οι όροι του Σπευσίππου}. Έννοια= συντονισμός της  διανοίας.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». Συντονία , { συν + τόνος } = η σύντονος ενέργεια της διανοίας. Η ένταση  της διανοίας , η δραστικότητα  αυτής . Αντίθετο  της  ανέσεως .

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ». Νούς  < Νέω {=πορεύομαι }  –   Έννοια < εν + νούς   {=παράστασις [αφηρημένη] εντός του νοός }  –  Διάνοια < διά + νους {=λόγος , ο εντός της ψυχής , προς εαυτήν  γινόμενος διάλογος ΑΝΕΥ ΦΩΝΗΣ }

5. Ήπια  { ρήμα  αόρ. }: Πίνω , { αρχ. αόρ. β’ -Έπιον  }———————Ήπια=ηπίως { επιρ.}  ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν »Ήπιον = πράον , προσηνές , μαλθακό , ημερο , ήσυχο.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ». Ασκληπιός ο Ήπιος.                 Ήπιος [ο λογισμός] , από το έπω [ =λέγω ] > έπιος  > ήπιος .

                                                                    ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.Asclepius                                                                                                                                                           ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».                           Ήπιος { από το έπος }= μαλακτικός , καταπραϋντικός, πράος.

6. Λόγια  &  Λόγια :   εκ του  Λόγιος – α -ον { επιθ.} <  Λέγω.                              Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».  Λόγιος-α-ον { εκ του λόγος }=επιτήδειος στους λόγους , πεπαιδευμένος. Λόγιος [ουσ.] = πεζογράφος =/= ποιητής. Ο ευφραδής , εύγλωττος.

7.Mαλλάκια : { υποκ.}:  τα  μαλλιά            —————–     Μαλάκια : {ουσ.} : τα  μαλάκια < μαλακός-η -ον { επιθ.}  .Αντίθετο , τα οστρακόδερμα.

8.α] Ποίον ; { Ερωτ. αντωνυμία } :Ποίος -α-ον    β] Ποιόν { ουσ.} : το ποιόν , η ποιότητα.  γ] Ποιόν { Αορ. αντωνυμία }: Ποιός-ά-όν.                                                                                    ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ». Με το πολυτονικό σύστημα βάζουμε περισπωμένη και οξεία. Έτσι αποφεύγουμε την σύγχυση.

9.Σκιάζω :   Σκιά , σκιαίνω , σκιάζω .                                                                                 I .ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικό λεξικό ». Σκιά/ σκιή = 1.κάθομαι σε σκιά  2.Σκιά=η ψυχή των πεθαμένων.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».Σκιά / σκιή = ο ίσκιος , η σκιά δένδρων , η σκιερή τοποθεσία  , το φάντασμα , το φάσμα νεκρού.

I .ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικό λεξικό ». Σκιάζω / σκιάω  =επισκιάζω , εκφοβίζω δια σκιάς .

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». Σκιάω = Σκιάζω. Από την σκιά : σκιερός , σκιάς , σκιάδειον , σκηνή , σκότος , σκέπω , σκέπας , σκέπη .

ΑΓΓΕΛΟΥ  ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ – » Ο Αλαφρο’ί’σκιωτος».- Η Φωνή.

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – » Η  ιστορία της Ελληνικής γλώσσας ».<<…Δανειζόμαστε ξένες λέξεις όταν είναι σημασιολογικά  αναντικατάστατες. >>.Δανειζόμαστε λέξεις , όταν δεν έχουμε την αντίστοιχη ελληνική λέξη  και η δάνεια ξένη λέξη είναι σημασιολογικά ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Έχετε αναρωτηθεί πόσες από αυτές είναι πραγματικά αναντικατάστατες ;  Πολλές  είναι  κατάλοιπα των  εκάστοτε βαρβαροφώνων κατακτητών , που υποδούλωσαν την πατρίδα μας. Ο αοίδιμος  διαφωτιστής , διδάσκαλος του Γένους,  Αδ. Κοραής  καθάρισε την γλώσσα μας από τις ξένες λέξεις και τις αντικατέστησε με ελληνικές. Έξ ου και η καθαρεύουσα. Πολέμησε δε  τους ραγιάδες  τουρκολάγνους  και τα ευρωλιγουρια  της εποχής .Δυστυχώς η  ιστορία επαναλαμβάνεται με άλλα πρόσωπα.

Α.Ε.ΜΕΓΑ – » Ιστορία του γλωσσικού  ζητήματος » . Χαρ.Τρικούπης  : Αξιέπαινος  όποιος  εμπλουτίζει  , αξιόμεμπτος όποιος μεταποιεί κατά την όρεξίν του , την γλώσσα του έθνους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

                         ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

 

 

Επί ασπαλάθων..

H  Τυραννία  είναι η χειρότερη  από τις  τρείς  πολιτειακές  παρεκβάσεις  των  τριών  ορθών πολιτευμάτων . Η  Τυραννία είναι εκτροπή της Βασιλείας.Η δε Βασιλεία  είναι -κατά Πλάτωνα – το άριστον  πολίτευμα.  Δεν εννοεί βεβαίως , ο μέγιστος  φιλόσοφος,  την βασιλεία του οθνείου  Όθωνα  ή τους Γλύξμπουργκ  αλλά τον Κόδρο , ο οποίος  ήταν  και  ο τελευταίος βασιλιάς   για τους Αθηναίους .Μετά την ιστορική  θυσία της ζωής του για την σωτηρία της πόλης  σταμάτησε ο θεσμός της βασιλείας. [ περισσότερα για τα πολιτεύματα στο   <<   Παλαιά και Νέα Δημοκρατία.   >> ].                                                ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ  ΟΡΘΑ  ΚΑΙ  ΕΚΤΡΟΠΕΣ  ΑΥΤΩΝ. img326   Ποία  ήταν  η  μετά θάνατον τιμωρία των Τυράννων  ; {γιατί εν ζωή  μπορεί να αποφύγουν την τιμωρία }.Ο  μέγας  ποιητής  και μύστης  των πλατωνικών κειμένων  Γ.Σεφέρης  έχοντας κατά  νου το δέκατο βιβλίο της ‘ Πολιτείας ‘ και μάλιστα τον εσχατολογικό  μύθο του Ηρός  περί  αθανασίας της ψυχής -του μύστη των Ελευσινίων  μυστηρίων Πλάτωνα – εμπνέεται το ακόλουθο αλληγορικό   ποίημα για τους τότε τυράννους .             Γ . ΣΕΦΕΡΗ – » Επί ασπαλάθων » { 1971 }.

Τι είναι  ο ασπάλαθος ; Γιατί  χρησιμοποιείται  σαν  είδος  βασανιστηρίου  στον Κάτω κόσμο ; Ασπάλαθος, Καλυκοτόμη η Εριότριχος, Καλυκοτόμη η Χνουδωτη, Σπαλάχτρι, Σπαλάθρι, Ασφάλαθος (Calicotome villosa)

Ακάνθινο στεφάνι  φόρεσαν και στον Ιησού Χριστό και οι Ρωμαίοι στρατιώτες για να τον περιπαίξουν .Προσέξτε τις βελόνες της ακάνθου ,πρόκειται  μάλλον  περί ασπαλάθου.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ». Ασπάλαθος ,είδος ακάνθης [ αγκαθιού ].από το σπώ  [ σπαλάσσω = τέμνω , κεντώ ]   , σπάλαθος ,  α { επιτατικό } + σπάλαθος = ασπάλαθος.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. » Ασπάλαθος = ακανθωτός  σπαρτός.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».Ασπάλαθος  { α + σπάλαθρον = σκάλευθρον }  χαμόδενδρον  αγκαθωτόν.

Ι.ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ – » Προσεγγίσεις στους Μεγάλους  Λογικούς  Μύθους ». Ο μύθος του Ηρός . Στο τέλος του 10ου και τελευταίου  βιβλίου της  » Πολιτείας »  του  Πλάτωνος  { 614  b – 621 d } , ο Σωκράτης  διηγείται τον περίφημο    μύθο του Ηρός  Αρμενίου Παμφύλου . Ο εσχατολογικός αυτός  μύθος αποτελεί τον επίλογο της »Πολιτείας ». Ο  Ήρ  σκοτώθηκε στον πόλεμο  αλλά την δωδεκάτη ημέρα  από τον θάνατό του  ξαναζωντάνεψε  και περιέγραψε  τις μεταθανάτιες  εμπειρίες του.

Ι.ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ – » Προσεγγίσεις στους Μεγάλους  Λογικούς  Μύθους » .Τα  Ουράνια  χάσματα , τα  Επίγεια  χάσματα  και οι  Δικαστές.

ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ – » Αρχαία  Ελληνικά  Μυστήρια ». Ο  Πλάτων υπήρξε ο εμψυχωτής των Ελευσινίων  Μυστηρίων {πίστη  στην  αθανασίας της ψυχής }.

ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ – » Αρχαία  Ελληνικά  Μυστήρια ».  Από τα  Ελευσίνια  μυστήρια αποκλείονταν  οι βάρβαροι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Πολιτεία  ή  Περί δικαίου »,  τομ.5 , βιβλίο  Ι’ , 615 a -616a ].Ο Αριδαίος ο μέγας {  φανταστικό πρόσωπο ] της Παμφυλίας  έγινε τύραννος  της πόλης.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Πολιτεία  ή  Περί δικαίου »,  τομ.5 , βιβλίο  Ι’, 615a – 616a ] .[απόδοσις ] .Ο Αριδαίος ο τύραννος είχε σκοτώσει τον γέρο πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του και έκανε πολλά άλλα ανόσια εγκλήματα. Η  τιμωρία του Αριδαίου  και τα βασανιστήρια  επι ασπαλάθων .

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Μύθοι ». » Πολιτεία  ή  Περί δικαίου »,  βιβλίο  [ Ι’ -617 d ] . << αιτία ελομένου , θεός αναίτιος >>.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Μύθοι ».   » Πολιτεία  ή  Περί δικαίου »,  βιβλίο  [ Ι’ -617 d ] απόδοσις. Η άνοδος των ψυχών . Η Λάχεσις . Ψυχές εφήμερες .Η νέα γέννηση που απολήγει σε θάνατο .Η επιλογή ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ { η δημοκρατία εφαρμόζεται και μετά θάνατον ! }.Η αιτία είναι του εκλέγοντος· ο θεός είναι αναίτιος  { «Το ομηρικόν αυτεξούσιον» }

OMHΡΟΥ – » Οδύσσεια », [Α-32] .«Το ομηρικόν αυτεξούσιον»

ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ – » Αρχαία  Ελληνικά  Μυστήρια ». Τα Καβείρια  μυστήρια { άνοδος  της  ψυχής = γένεσις  ανθρώπου   } και τα Ελευσίνια  μυστήρια { κάθοδος  της ψυχής = θάνατος και μέλλουσα ζωή  } αλληλοσυμπληρώνονται .

ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ [ Cicerón ] – » De la Republica ».Στο έργο αυτό , ο μύθος του Ηρός  ενέπνευσε τον Κικέρωνα και έγραψε το << Ενύπνιον του Σκιπίωνος >>.

MICHAEL  NEWTON  – »  Journey of Souls » ,  (1994) .

Πλάτωνος Πολιτεία : Ο μύθος του Ηρός και η πρώτη καταγεγραμμένη εξωσωματική εμπειρία γξδφδγξη

NIKOΛΑΟΣ  ΓΥΖΗΣ – » Η Ψυχή του Καλλιτέχνη », { 1893 }                                                                                                               η ψχ                                                                                                                                                       ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ – » Οι περιπλανήσεις της Ψυχής-πεταλούδας προς την Αθανασία »     bandicam 2017-07-27 13-39-54-609     Έρως ανίκατε μάχαν..  { Η ψυχή και ο Έρως }                                                                                    Οι  ομοιότητες  με την Χριστιανική   θρησκεία είναι εμφανείς.’Οπως  και οι διαφορές σε σχέση με την μετεμψύχωση.                                                                                                                    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

                               ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ .

Πάτερ Γκομένιος.

Ο  πάτερ  Γκο-μένιος   ο  Στυλίτης  , είναι  μια κωμωδία  των ’80  με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο Σ.Μουστάκα .  Ο  πάτερ  Κλεομένης ,μοναχός-ασκητής και ενίοτε .. ακτιβιστής  είναι   πρόσωπο της επικαιρότητας. Τι κοινό έχουν ; Το … πάτερ !  Αυτή  την τόσο κακοποιημένη αρχαία ελληνική λέξη  καίτοι τόσο  ιερή. Η ακρότητα δε  φτάνει στο σημείο  , το κλιτό μέρος του λόγου { πατήρ} να μην  κλίνεται.!  Προσέξτε την χαραχτηριστική περίπτωση στο  ΟPRESS PROJECT  { του ..πατήρ }   & στο  άρθρο << Σεισμογενή μεζεδάκια >>   { του ..’πάτερ’ από τον  N.Σαραντάκο , αρθρογράφο – κυνηγό  της  ‘Ακλισιάς’  ! }                                  Του… ΠΑΤΕΡ  ή  του… ΠΑΤΗΡ ;

bandicam 2017-07-22 16-34-37-918                                                                                                                                                                Το επιχείρημα για αυτή την ‘ακλισιά’  {λέξη του αρθρογράφου }  είναι ότι   <<  το «πάτερ >>  είναι άκλιτο προτακτικό  και το χρησιμοποιούσαν οι Φ. Κόντογλου   με τον  Α. Παπαδιαμάντη. Είναι ένα επιχείρημα ισχνό από τεκμηρίωση. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να αποδεχτούμε και τις περίεργες και παράξενες λέξεις του Ν.Καζαντζάκη  ή τις ανορθογραφίες  του μεγάλου μας ποιητή Κ.Καβάφη . Σημασία δεν έχει ποιος το λέει αλλά εάν έχει ικανά και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ότι είναι έτσι κι όχι αλλιώς. << Ούτως  και όχι άλλως  έχειν >> = επιστήμη.  Ενώ  << ενδέχεται και άλλως έχειν >>  = τέχνη.            ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΘΡΑΚΟΣ – » Τέχνη  Γραμματική » . Προτακτικά  και  υποτακτικά  φωνήεντα.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». Προτακτικός = ο προτασσόμενος.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ». Προτακτικός εκ του προτάσσω.  Προτακτικά φωνήεντα , στοιχεία, συλλαβές ,σύνδεσμοι .. 

ΠΑΠΥΡΟΥ – » Λεξικό της Ελληνικής  γλώσσας ». 1.Προτακτική συλλαβή , 2.Προτακτικός σύνδεσμος , 3.Προτακτικό  φωνήεν ,4.Προτακτικά ονόματα : Α’ι’ – , μαστρο – , μπαρμπα– .

Γ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ  – » Σύγχρονο  λεξικό ΟΡΩΝ  &  ΘΕΜΑΤΩΝ γλωσσολογικών ». Προτακτικά ονόματα : συγκεκομμένοι τύποι ορισμένων ονομάτων : Α’ι’- , γερο- , μαστρο

ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – » Νεοελληνική  πολυτονική  Γραμματική ». { 1941 }.                 Τα προτακτικά  ονόματα δεν χρειάζονται ενωτικό. α].ΚΥΡ  β].ΚΑΠΕΤΑΝ  γ].ΠΑΤΕΡ {;}. Αν εξετάσουμε τα τρείς λέξεις  θα διαπιστώσουμε ότι  οι δύο πρώτες { κυρ , καπετάν } ΔΕΝ  στέκονται μόνες τους στον γραπτό λόγο. Δηλαδή , ο κυρ + κάποιος   ή   ο καπετάν + κάποιος. Επίσης οι δύο πρώτες  λέξεις  δεν είναι ολόκληρες  αλλά  έχουν υποστεί συγκοπή .* Καπετάν-ιος —-> καπεταν  , ** Κύριος ——> κυρ .Αντίθετα η  λέξη ΠΑΤΕΡ είναι ολόκληρη και στέκεται μόνη της στον γραπτό λόγο. Ο πατήρ , ώ πάτερ .Είναι απορίας  άξιον,   πώς  κατατάσσει  την λέξη πάτερ  μαζί με  τις άλλες δύο { κατασκευασμένες  για τον προφορικό λόγο } ο Μαν.Τριανταφυλλίδης.  Στην Δημοτική δεν λέμε πατήρ αλλά πατέρας .Δεν λέμε πάτερ + κάποιος  , αλλά   πάπα + κάποιος .  Προφανώς δεχόμενος επιρροές από την Κυριακή προσευχή . Tο πασίγνωστο  στους Ορθοδόξους χριστιανούς »ΠΑΤΕΡ ημών» .Έτσι μάλλον  το ‘ πάτερ’  – παρότι αρχαίο – έγινε οικείο ,πέρασε στην καθομιλουμένη και το κατέγραψε ο μεγάλος μας καθηγητής Μαν.Τριανταφυλλίδης.

ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – » Νεοελληνική  Γραμματική » { 1976 } .Εδώ  ΔΕΝ  υπάρχει η υποσημείωση με  το προταχτικό {sic} ΠΑΤΕΡ  .Έχει αφαιρεθεί .Υπάρχουν μόνο τα  ενωτικά  : Αγια –  ,  Α’ι’ –  , γερο –  , γρια – ,  θεια – , κυρα- ,  μαστρο ,  -μπαρμπα –  , παπα -.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης »                                           Το προτακτικό αυτό χρησιμοποιείται ως  προσφώνηση ιερέων  και ειδικά  επί μοναχών ως  παράθεση  μπροστά από το κύριο όνομά τους. Δηλαδή αντί  μοναχός Ακάκιος , πάτερ Ακάκιος.{Το πρόβλημα εμφανίζεται  εάν ο μοναχός είναι  νέος  και το  πάτερ  περισσεύει.}

Κάτι   παρεμφερές συνέβαινε και στην Ομηρική  εποχή .                                                             Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – »Ομηρικό Λεξικό » .  << Η προσηγορία  »ξείνε  πάτερ» ήταν τιμητική προσφώνηση προς  πρεσβύτερον ,όπως στην καθομιλουμένη ‘πατέρα μου ‘ προσφωνούμε τον άγνωστο πρεσβύτερο .>>.

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Τα Ορφικά » .   Πατέρα , καλούσαν τον Δία οι Αρχαίοι Έλληνες .  <<  πατήρ ανδρών τε θεών τε >>. Ο  Πατέρας και  των ανδρών και των θεών .  << Ζεύ   πάτερ >>.

Α.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} -» Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ». Πάτερ ,προτακτικό στη θέση του ουσιαστικού πατήρ {;}

ΑΚΑΔ.ΑΘΗΝΩΝ {Χρ.Χαραλαμπάκη } – » Χρηστικό  Λεξικό  της  Νεοελληνικής  γλώσσας » .Πάτερ, κλητική του πατήρ. Κυρίως σε προσφώνηση κληρικού.

ΑΝΝΑ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ – » Είναι λάθος ή δεν είναι ». Πάτερ και αυτόνομο  και προτακτικό. !

ΙΝΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  / ΛΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ- ΓΚΕΣΟΥΡΑ – » Το λέμε σωστά ; Το γράφουμε σωστά ; » Τα προτακτικά : Α’ι’ – , Αγια- , γερο- , θεια- , κυρα- , μαστρο- μπαρμπα- , παπα- . Το κυρ δεν θέλει ενωτικό.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Λεξικό των Δυσκολιών και των Λαθών στη χρήση της Ελληνικής ». Η λέξη πατήρ  κλίνεται..!! Το πάτερ χρησιμοποιείται  ΜΟΝΟ ως κλητική προσφώνηση και σε εκκλησιαστικό  περιβάλλον. 

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ». Ο πατήρ.

ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – » Ο πατέρας bandicam 2017-07-24 22-58-37-556

ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ  – » Κυριακή προσευχή ». Προς όλους τους φίλους ορθοδόξους  χριστιανούς  : << ουκ ελληνικόν το προσκυνείν >> . Όταν προσεύχεστε  λέγοντας ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ να μην προσκυνάτε,  αλλά να  στρέφετε  τα μάτια σας  στον ουρανό , διότι  είμαστε  θείον σπέρμα και ο Πατέρας μας είναι στους ουρανούς .

Συμπέρασμα  :  Tα  πατερίσματα  και τα  πατέρια   καλλίτερα  να αποφεύγονται .                   ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν της Ελληνικής  γλώσσης ». Πατερίζω  ,κράζω συχνά  πάτερ , πάτερ.. Πατέριον , ο πατερούλης .

Το πάτερ είναι  πανάρχαια λέξη με βαρύ φορτίο.  Ο παπα -Γιώργης , του παπα-Γιώργη  ή  πατέρα  Γεώργιε  , τον πατέρα Γεώργιο  είναι ωραιότατα  προτακτικά . Άλλωστε στην  Δημοτική  λέμε πατέρας κι  όχι πάτερ . Το ουσιαστικό είναι πατήρ ή πατέρας.  Η κλητική  πάτερ { πατήρ } -το λέει η λέξη-  χρησιμοποιείται  όταν καλούμε  κάποιον . Είναι  η  λεγομένη  ΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ .                                                                                 * Καπετάνιος  από το { Bενετσ.} capetan[i]o > { Λατ.} capitanus = o επικεφαλής                     ** Κυρ από το κύρης  <  κύρις   <  κύριος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.